Pangloss mester

Go down

Pangloss mester Empty Pangloss mester

Témanyitás by Pangloss on Csüt. 30 Május 2019, 14:30


Régi előtörténet:


Név: Pangloss
Egyéb név(i): a legtöbben Pangloss mesternek hívják
Faj: Mutáns
Nem: Férfi\
Jellem: semleges
Személyazonosság: magas életkora miatt ez a sokadik személyazonossága
Születési helye és idő: Vesztfália, 1598 szeptember 19\
Kor: 438 év
Család: Wilhelm Harley Davidson (mostohagyermek)
Foglalkozás: filozófus, költő, fafaragó, halász, kertész, pedagógus
Testmagassága: 186cm
Testsúlya: 80kg
Szeme színe: kék
Haja színe: fehér
Bőre színe: fehér
Különleges ismertetőjel: nincs
Egészségi állapot: Egészséges
Életrajza:

Prológus:
-Bizonyos és kimutatható, hogy nem is lehetnek másképp a dolgok, mert ha már mindennek célja van, minden ugyebár szükségszerűen a legeslegjobb célért is van. Orrunk például azért van, hogy legyen min hordani a szemüveget, s lám, ezért is hordunk szemüveget. Lábunk láthatóan arra való, hogy nadrágot húzzunk rá, ezért is van nadrágunk. A kövek arra termettek, hogy szépen megfaragják őket, no meg persze, hogy kastélyokat építsenek belőlük; ezért is van őméltóságának ilyen gyönyörű kastélya; a tartomány legnagyobb ura illő, hogy a legeslegszebb házban lakjék; és mivel a hízó disznók arra valók, hogy megegyék őket, azért eszünk mi disznóhúst egész álló esztendőben. Következőleg, akik azt állítják, hogy minden jól van ezen a földön, ostobaságot állítanak; azt kellene mondaniok, hogy minden a legjobban van.
(kivonatolt részlet a Candide-ból, a legeslegjobb cél érdekében)\

============================================================================

Pangloss, akinek a könyvben a keresztneve titokban maradt (legyen Dumrath, ez hasonlít a dumára, és német név) 1598 szeptember 19-én született Vesztfália egy eldugott kis falujában. Egész életét, ami kicsit hosszabb lett, mint tervezte (ettől függetlenül jól van ez így, mert jónak kell lennie) a metafizikával kevert teológia, és cosmológiával kevert cretinológia tanulásának, később tanításának szentelte. Életének első 40 évében el sem hagyta Vesztfáliát, hanem a környék (és Pangloss belátása szerint a világ) legszebb kastélyában, a Thunder-ten-Tronchk birtokon a báróval nem ismert rokoni kapcsolatban álló Candide tanításának szentelte. Candide igen jó tanítványnak bizonyult, egészen addig, míg szemet nem vetett Kunigundára, és ki nem dobták a kastélyból. Persze ennek így kellett lennie, mert különben Candide-ot megölték volna. Pangloss ezekután tanítvány nélkül élte fel a báró nem apadó készleteit, és élvezte Paquette, a báró szobacicájának kegyeit. A legeslegjobb világ azonban cserbenhagyta, és Paquette-től vérbajt kapott, a kastélyt meg a bolgárok porig rombolták az avarok elleni háborújukban. Pangloss vérbajosan, minden nélkül menekült el Vesztfália területéről, és Hollandiáig meg sem állt.
Útközben persze folytatta tanításai terjesztését, és sok rajongót szerzett magának, és tanításainak. Egy Leibniz nevű fickót különösen megihletett, aki az ok-okozat összefüggéseit, és a világ legjobb voltát élete végéig hirdette. Az út közben a nagy távolság miatt mind több, és több tanítványa fordult vissza Némethon felé, azzal, hogy már eleget tud, így Pangloss megint társak, tanítványok nélkül maradt. Ez azért is rossz, mert hogy belőlük élt.
Hollandiában aztán városról városra koldult, és az állapota egyre rosszabb lett: bőrét gennyes sebek borították, orra csonka volt, és a fogai is egészen feketék lettek. Aztán ismét bebizonyosodott a világról, hogy a legeslegjobb, ugyanis egy nap újra összeakadt Candide-al. Candide egy Jacques nevű anabaptistának volt a szolgája, és olyan tragikusnak festette le Pangloss állapotát, hogy az anabaptista megsajnálta őt, és saját költségen meggyógyítatta. Panglossnak semmi baja nem esett a gyógyításban, mindössze fél szemére megvakult, és egyik fülét elvesztette. Csekély ár az életbenmaradásért. A világ a legeslegjobb, hisz hogy is élhette volna túl a kastély lerombolását, ha nem így? A Gondviselés márpedig létezik! Pangloss fél szemmel, fél füllel, de egyébként egészségesen Jacques könyvelője lett, és röpke, alig észlelhető két hónap múlva, mikor Jacques üzleti úton volt a hajójával, magukkal vitte Candide-ot és Panglosst is. Pangloss tanításait Jacquesnak is el akarta magyarázni, aki valamilyen furcsa oknál fogva nem hitt neki.

Közjáték
- Úgy látszik - mondta -, hogy az emberek megrontották a természetet, mert nem születtek farkasoknak, és lám, mégis farkasok lettek. Az Úristen nem adott nekik huszonnégy fontos ágyúkat, se szuronyokat, s mégis csináltak magunknak ágyúkat és szuronyokat, hogy elpusztítsák egymást. Beszélhetnénk csődökről, na meg aztán a törvényszékről, amely szépen megkaparintja a csődbe jutott vagyonát, s megfosztja tőle a hitelezőket.
-Mindez - felelte a félszemű doktor - szükséges, sőt nélkülözhetetlen, s az egyéni bajok szülik az általános jólétet, s mennél több a baj, annál nagyobb a közjólét.


==================================================================

Mikor Lisszabonba értek a hajóval, hatalmas vihar kerekedett. A közelben rengeteg hajó simán elsüllyedt, azonban a Gondviselés adott Panglossék hajójának annyi időt, hogy az egyik matróz megölhesse Jacques-t. Candide meg akarta menteni az anabaptistát, azonban Pangloss hidegvérrel elmagyarázta neki, hogy Lisszabon kikötőjét eleve azért építették, hogy Jacques kényelmesen belefulladhasson, és ne kelljen neki sokáig keresgélnie a halált... majd Ő úgyis eljön érte. Pangloss, Candide, és a gyilkos matróz élve meguszták az esetet, és kijutottak a partra, ahol menten egy földrengés támadt, kénes szaggal beborítva a várost. Pangloss meg sem próbálta a menekülést, ehelyett ecsetelte, hogy Limában (egy dél-amerikai város) pont ugyanilyen történt, és hogy bizonyára egy többezer kilométer hosszú kénes hegyláncolat vonul végig a tenger alatt Limától Lisszabbonig.\
Közjáték\
-Mert ugye - mondta - eddig minden a legeslegjobban történt, mert ha van vulkán Lisszabonban, ez a vulkán nem lehet másutt, mert hiszen teljesen lehetetlen, hogy a dolgok, ugyebár, ne ott legyenek, ahol vannak, egyszóval: minden a legjobban van.

==================================================================

A földrengés miatt az inkvizíció megbízottjai elhatározták, hogy autodafét rendeznek: megölnek pár "tisztességtelen" embert, hogy megbékítsék a haragvó Istent. A combriai egyetem amellett döntött, hogy pár ember lassú tűzön, s nagy ceremóniával való megégetése mindennél csalhatatlanabb gyógyszer mindennemű földrengés ellen. Pangloss és Candide is az autodafé egyik áldozatának lett kijelölve. Pangloss azért, mert beszélt, Candide azért, mert halgatott. (erről a sapkás vicc jut az eszembe). Két embert megégettek, Panglost fölakasztották, Candide-ot pedig megvesszőzték. Azonban az akasztásban történt egy kis hiba. Esett az eső, a kötél nedves lett, így nem tudta Pangloss-t rendesen megfojtani, aki így életben maradt. Halottnak hitt testét egy kórboncnok vette meg, aki nem tudván, hogy Pangloss él, neki kezdett a boncolásnak. Pangloss az első vágás után visítva felébredt, a boncoló, és felesége meg elszaladtak a papért, azt hitték, hogy az ördög megszállta Pangloss halott testét. Végülis rájöttek, hogy nem erről van szó, és Pangloss testét összevarrták. Innen egy máltai lovagnak lett az inasa, naphosszat az ő lovago felszerelését kellett cipelnie. Pangloss annyit magyarázott a világ tökéletességéről a lovagnak, hogy az belátta, hogy rá már nincs is szükség, ha az erkölcsök megvédik saját magukat, ezért Panglossnak új állás után kellett néznie. Egy kalmárhoz állt be, aki Isztambulba hajózott. Itt bement egy mecsetbe, ahol nagyon lovagiasan megigazította egy arab nő mellén lévő virágokat, ezért a húzásáért gályarabságot kapott, és most a változatosság kedvéért fizikai munkát végzett. A világ azonban a lehető világok legjobbika, és a gályán ismét összefutott Pangloss Candide-el, persze előtte az egész gályának elmagyarázta, hogy azért gályarabok mind, mert ez így jó, így kellett lennie. Ezért persze mindennél több korbácsütést kapott, mert milyen az már, hogy vidámak, és elégedettek az életükkel a gályarabok. Candide persze, mint hű, és rendes tanítvány felszabadította Panglosst a gályarabságból, és a kis tanyára vitte, ahol az azóta szállóigévé váló mondat született: "Műveljük kertjeinket"
A normális folytatása az lenne a történetnek, hogy Pangloss megöregszik, és földművelés közben meghal. Csakhogy nem ez történt. Teltek-múltak az évek, Kunigunda egyre rondább lett, Candide belefáradt a munkába, így Panglossnak kellett eltartania 5 embert, és magát. Az öregasszony halálával már csak 4, Paquette-ével már csak három, aztán végül Panglosson kívül az egész társaság elfogyott. Pangloss viszont ugyanaz a 40 éves filozófus maradt, aki volt, egyetlenegy tanyával mint egész élet munkájával, és a kert egyik sarkában egy kissebb temetővel. De ez így jó, mert szükségszerűen jónak kell lennie. Pangloss mester bár hagyta magát sodródni az árral, a sodrás szükségszerűen nem apadhat el, tehát menni kell valahova. Szóval az egyébként nem túl rossz állapotú tanyát pénzzé tette, és nekiindult a világnak.
Pár évi vándorlás után visszatért Lisszabonba, és beszélgetett pár emberrel a függetlenségről, és szabadságról. A szabadság és függetlenség szükségszerűen jó, hiszen hogy lehetne valami nem létező, ha létezik, és a szabadság ilyen, és egyébként is ha ez a világok legjobbika, akkor kénytelen-kelletlen a szabadságot is tartalmazza, amit meg lehet szaporítani. Pangloss addig érvelt minden arra járónak, hogy 1640 december elsején Portugália függetlenedett Spanyolországtól, és önnálló állammá vált. Pangloss nemzeti hős volt Portugáliában évekig, egészen addig, míg el nem kezdte azt fejtegetni, hogy ez így a legjobb, de tulajdonképpen akkor is a legjobb lenne, ha nem váltak volna ki Spanyolországból. Erre visszakérdezték, hogy akkor nem történt-e változás pozitív irányba, Pangloss meg fejtegette, hogy gyakorlatilag ez semmin nem változtat, hiszen a tökéletesnél jobb nincsen. Hirtelen az összes pártfogoltja az ellensége lett, de mivel egy nemzeti hőst mégsem lehet megölni, ezért száműzték Portugáliából.
Innen az irány hova vezethetett volna, ha nem Spanyolországba? Spanyolországban pont Portugália miatt természetesen első számú közellenség volt. Mivel ilyen fontos ellenség volt, nem végezhettek vele akárhol, a Spanyol uralkodó szeme láttára kellett meghalnia. Persze ide minden nemest, főnemest, magas rangú katonát, és mindenkit, aki számított, azt idehurcolták. A kivégzés rendben is ment volna, de a király elkövette élete legnagyobb hibáját: megadta Panglossnak az utolsó szó jogát. Pangloss pedig azt hitte, hogy utoljára, de elmagyarázta a királynak, hogy mennyivel jobban járt az országa, hogy Portugália kivált belőle, hisz így kapott riválist, az felélesztette a versenyt, tehát Spanyolország fejlődésnek indul, és így akár a világ legerősebb országává válhat. A király, és a nemesek, akik egyébként nagyon ostobák voltak, hittek Panglossnak, és felmentették a halálbüntetés alól, és száműzték.\
Spanyolország adott neki egy kis hajót, egy tényleg kicsit. Egy csónaknál alig volt nagyobb, de mégis nagyon hosszú időre biztosították Pangloss megélhetőségét, ugyanis elfeledkeztek valamiről: Pangloss szájáról. Kereskedőként a rendkívül buta, ostoba embereknek rendkívüli ügyességgel magyarázta el, hogy életének legjobb üzletét köti, ha a 8 disznaját elcseréli 35 spanyol női ruhára, és hasonlók, szóval a megélhetése így igen hosszú időre biztosított lett. Több, mint ötven évnyi kereskedői munka után a levantei, és hanza kereskedővárosokban megtanult spanyolul, görögül, latinul, franciául, angolul, és oroszul.
Mikor Novgorodban, egy orosz tengeri kereskelmi központban járt, politikai vitát hallott, méghozzá Oroszország jövőjéről, sorsáról. Pangloss itt is bevetette filozófiáját, minek következtében először Novgorod, később Szentpétervár, majd Nagy Péter cár személyi filozófusa, és tanácsadója lett. Pangloss filozófiájának hatására Nagy Péter cár kikiáltotta Oroszországot birodalomnak, magát meg imperátornak nevezte ki. Panglossnak tudtán kívül rendkívülnagy hatása volt Oroszország fejlődésében, és végülis az ő filozófiája váltotta ki az ország anyagi csődbe jutását. Mondjuk ez később történt, de így volt. Panglosst munkájának, és elért eredményeinek jutalmaként kinevezték egy hatalmas terület vezetőjévé. Ezt a hatalmas területet úgy hívták, hogy Alaszka. Természetesen mint említettem, a sodrás szükségszerűen nem apadhat el, ezért továbbált: az amerikai Brit gyarmatokra.
A Brittek tárt karokkal fogadták a filozófust, lakást, munkát kapott, így tovább élhette az amúgy már akkor is igen hosszú életét. Viszont a háttérben történő események elől ő sem térhetett ki. Az amerikai polgárok függetlenségi harca lankadni kezdett, de Pangloss elmagyarázta nekik, hogy a legjobb amit tesznek, sőt! A legeslegjobb. Pangloss sokat beszélgetett a szabadságharcosokkal, akik végül folytatták a harcot. A lelkesítésnek köszönhetően, és a filozófiai hatásoknak (áthallásoknak?) következménye pluszban egy mindenki által ismert dolog lett: a függetlenségi nyilatkozat. A kialakult polgárháború végülis a független Amerika győzelmével ért véget, de Pangloss nem volt ilyen szerencsés. A Brit erők elvitték őt egy Angol börtönbe. Persze Pangloss szerint élete egyik legjobb pillanata volt, hogy ismét láthatta Európát. Az angol törvényeknek megfelelően 20 év börtönt kapott, amit jó magaviselet esetén feleznek. Csak volt egy probléma. Pangloss jó magaviseletű volt, így 10 év múlva ugyanolyan szakadt, 40 éves ember volt, mint előtte. És szabad is volt. A börtönőrök nem tudták provokálni, hiszen Pangloss minden egyes ilyen kísérletre elmagyarázta nekik, hogy milyen jót tesznek a provokálással, hiszen ébren tartják az elméjét. Szóval 10 év börtön után szabad emberként kitoloncolták Angliából, sőt egész Nagy Britanniából, és annak minden gyarmatából. Innen hova lehetett menni? Sehova máshova, csakis Franciaországba!
1786-ban végülis Pangloss Franciaországba került. Itt szinte ugyanaz történt, mint az Egyesült Államokban: forradalom. Persze itt jóval lassabban alakult ki ez az egész, de kitört, aminek ki kellett törnie. Pangloss szabadságról alkotott filozófiája a párizsi csapatot is mélyen áthatotta, és végülis a párizsiakat annyira áthatotta Pangloss utópisztikus gondolkodása, hogy menten elfoglalták Bastille-t. Innentől kezdve Panglossnak a forradalom lefolyásában nem volt sok dolga, viszont segített megfogalmazni egy dalt, amit a Föld Marsellaies néven ismer. Illetve egy mozzanata még volt: teletömte egy Napóleon nevű figura fejét azzal, hogy akkora serege van, mellyel az egész Földet legyőzheti. Ennek lefolyását ismerjük, nem kell részletezni. Pangloss beállt Napóleon seregébe, de nem érdekelte túlságosan a dolog: Berlinnél ott is hagyta őket. A napóleoni háborúk végeztével elhagyta Berlint, és Bécsbe költözött. Itt egész jól fogadták béke és tökéletességpolitikáját, és miután Pangloss elmagyarázta nekik, hogy az osztrák és a magyar nép együtt mennyire tökéletes, és ha abbahagyják a harcot, azzal csak jót okozhatnak, ezért létrejött a kiegyezés, és ezzel együtt az Osztrák-Magyar Monarchia.\
Sajnos ember embernek farkasa ebben a világban, és a háború 50 év béke után a Monarchiát is elérte. Az első világháború kicsit megrendítette Pangloss tökéletességfilozófiáját, de a világháború után, ami röpke négy év volt csak, szóval a háború után megindult szupergyors fejlődése az államoknak, és kiderült: ez így volt jó, és helyes, mert minél nagyobbak az egyéni panaszok, annál nagyobb a közjólét, ugye. Ez magától értetődő. A háború után visszatért oda, ahol már egyszer járt: Oroszországba. Csakhogy Oroszországból rövid időn belül Szovjet-Oroszország, majd Szovjetunió lett. Pangloss itt is terjesztette nézeteit, hogy akármit cselekszünk, az jó, mert a gondviselés nem engedi, hogy rosszat cselekedjünk, hogy a végén a Szovjetunió elfelejtett belépni a második világháborúba, és csak későn jöttek rá, hogy itt tévedés történt. Németország offenzívát indított a Szovjetunió ellen, amit csak nagynehezen sikerült megállítani, a történelmi orosz háborús taktikával: Feladták Moszkvát.

Közjáték

-Pangloss!
Törtetett oda egy szovjet tiszti egyenruhában lévő ember.
-Maga olyan bölcs! Mit csináljunk? Esélyünk nincs Moszkva megvédésére, sőt, a háború megnyerésére sem! Haljunk meg hősként? Gyávaként? Én a hősként halást választom. Ha meg is nyerjük a háborút valami csoda folytán, akkor sincs semmi, amiért küzdhetnék. Mehetnék a tundrára, akármit termelni a jégen, meg sarki állatokra vadászni, hogy a semmiért megöljem őket, és eladjam a bundájukat!\
Pangloss végiggondolta a fiatal szavait, és csak percekkel később válaszolt.
-Fiam. Nincs okozat ok nélkül, és neked az lesz a legjobb, ha a gondviselésre bízod magad. Természetesen meghalhatsz egy nagyobb jóért, de akárhogy is cselekszel, a világ csak tökéletes marad. Szóval akár elveszted a háborút, akár nem, nem cselekszel rosszul. Szóval minden a legjobban van.
A férfi hősként akart meghalni a csatában, de ez nem sikerült neki. Megnyerte a csatát. Sőt a háborút, és élete hátralevő részében akárhány sarki állatról szedte le a bundáját, mindíg Pangloss jutott az eszébe, és az, hogy miért nem lőtte magát főbe ott helyben.


========================================================================

A második világháború végével kezdetét vette a hidegháború, ami ugyan egy elég tág dolog, de ehhez a mi Panglossunknak tényleg nincs semmi köze. Pangloss segédkezett a háború utáni újjáépítésben, de a Szovjetunióban már nem volt keresnivalója azok után, hogy elhitette a vezérrel, hogy minden tökéletes, és a legjobban van. Pangloss ezután más \"piros\" országokban időzött, de Pangloss sodródik az árral, és az ár most ismét az egyesült Államokba Vezetett. Panglossnak ugyanis felajánlottak egy állást, hogy egy New Yorki egyetemen tanítson metafizikát és filozófiát. Pangloss kiment az Egyesült Államokba tehát, és miután bebizonyították róla, hogy nem szovjet kém, sőt teljesen ártalmatlan, beengedték az országba. \
Közjáték\
Pangloss lazán, kicsit mosolyogva ült egy székben, testére több ponton is drótokat kapcsoltak, ami egy sok írófejes géphez volt kötve. Előtte egy magas, 30-as éveiben járó ember ült.\
-Szóval ön Pangloss mester, igaz?\
-Igaz.
-Mikor született?
-1598. szeptember 19-én.
-Na ne röhögtessen.
A férfi reményteljesen nézett a hazugságvizsgáló gépre, az azonban nem nagyon akart reagálni.
-Látom jól hazudik. Nos meséljen kicsit az életéről.\
-Nos, talán igazán ott kezdődik az életem, mikor Portugália felszabadult, bezony... ennek így kellett lennie, mert ez így jó. Nincs okozat ok nélül, és...
A férfi arcán veszélyesen kidagadt az idegességet jelző ér. Orrát kissé felszegte, és a következő mondatát ebben a pózban intézte Panglosshoz
-Nos, akkor inkább a tárgyra térek. Tudjuk hogy a Szovjetunióbűl jött. Tagja-e olyan szervezetnek, mely ártani szeretne az Egyesült Államoknak?\
-Nem! Illetve igen! Vagy ha arról az oldalról nézzük, akkor nemigen, máskülönben a feltétlen jó érdekében persze, hogy igen. De ha azt vesszük, hogy nincs okozat ok nélkül, akkor nekem nincs okom, tehát okozatot sem okozok, hiszen teljesen lehetetlen, hogy ugyebár olyan okozat szülessen, aminek nincs ok...
-ELÉG!!!\
A vallató kicsörtetett a teremből, és az egyoldalú tükör mögé sietett. Jól látszott, hogy Pangloss csendben dudorászva hintázik a székben. A tükör másik oldalán a vallatón kívül még egy adag fehérköpenyes tudós állt.
-Nos?\
Kérdezte a vallató. A tudós sóhajtott egy nagyot, kicsit töprengett, és csak aztán válaszolt.
-Ez most vagy nagyon okos ember...
Majd tekintetét Panglossra szegezte.
-... vagy rendkívül ostoba. Bármelyik is igaz, rendkívül... hogyismondjam... közveszélytelen. Beengedhetik.

===============================================================================

Azóta különböző személyiségekkel, (merthogy azért sok emberöltő van már mögötte) különböző egyetemeken tanított, de mindegyiket otthagyta, mert bár a világ tökéletes, ennek a tökéletességnek a szükségszerű velejárója, hogy utálják őt az egyetemen. Szóval körülbelül 1980-ban befejezte egyetemi tanár pályafutását, és azóta alkalmi munkákból él. Mondjuk elég gyakran ír utopisztikus hangvételű újságcikkeket, és értekezéseket, amiket jó pénzért el tud adni, de ez nem hivatalos munka.
Képességei:A sors egyszerű, de annál hasznosabb képességgel áldotta meg őt: 40 éves korában abbamaradt az öregedése. Nem halhatatlan, mert ugyanúgy meg lehet ölni, mint egy átlagos embert, csak szimplán nem öregszik.
Szakértelmei: rengeteg nyelvvel beszél. Filozófus, az ég világon bármiről bebizonyítja neked, hogy annak úgy kellet lennie, mert az úgy tökéletes.
Fő nézetei: "Nincs okozat ok nélkül\"
"Minden a legjobban van ezen a lehető világok legjobbikán"
Megjegyzés: Panglossnak fogalma sincs arról, hogy már többszáz éve halottnak kéne lennie, sem arról, hogy mekkora hatással volt a történelemre.

Adatlap:
Adatlap:


Név: Dumrath Pangloss
Lakás/Létesítmény: nincs
NJK: nincs
Foglalkozás: hobó
Munkahely: alkalmi munkákból él, nincs konkrét munkahelye
Pénz: igen kevés
Bevétel/hét:: nincs
Eszközök: Gyalogsági ásó, furulya, svájcibicska, törülköző, borotválkozókészlet, egy nagyon rongyos és 50 éve elavult USA autóstérkép
Felszerelés/fegyverek: Håber nevű asgardi ereklye íj.
Mutáns szint: (Admin ítéli meg!)
Vállalat: Alkalmi munkák
Szövetség: Serena Davidson, Wilhelm Harley Davidson
Törzshely, ahol megtalálható: Művészetek Caféja, X kúria
Ismertebb szövetséges:
Ismertebb ellenség:
Felhasznált kreditek: 13,5
Håber: 6 kredit, Asgardi ereklye íj
Mutánsképességfejlesztés: 2,5 kredit
Másodlagos mutáció: 5 kredit


Fennmaradó kreditek: 2,5

Mutánsképesség:
Alap: Enyhe passzív regeneráció: Pangloss nem öregszik, megmaradt 50 évesnek
Fejlesztett: Erős passzív regeneráció: Pangloss az egyszerűbb karcolásokat, horzsolásokat azonnal, komolyabb sérüléseket hosszabb idő alatt képes begyógyulni. A hónapok és évek elteltével visszagyógyult az elvesztett szeme, és megjavult a félsüketsége is, testén mindössze hegek őrzik a komolyabb sérülések nyomait.

Másodlagos mutáció: Fejlesztett szem-kéz koordináció: Pangloss meglepően akrobatikus és pontos lett ugrások, mászások, szaltók, és célzás tekintetében, közel emberi maximumot elérve, ezért képes utánozni parkour bajnokokat és olimpiai íjászokat meglepő pontossággal[/b]

Bővítés:
Bővítés:

Pangloss a Bukás előtt nemsokkal eltűnt New Yorkról, Stoppolások sorozatát követte el, mint egy igazi roadmovie hős, apróságokkal itt-ott besegítve a szerencsétlen embereknek. Gátakat épített az árvíz ellen, orvosi segítséget nyújtott a rászorulóknak, és lelkesítő beszédet tartott a megkeseredetteknek. A Bukás végének közeledtével Asgardra vitt vissza néhány álcázott, emberek között bújkáló Asgardit, ezért ott befogadást nyert. A Bukás és a Kilenc Világokon dúló háborúban ugyanazt művelte, mint szokta, A Ragnarök ideje alatt civileket mentett, betegeket ápolt, adott esetben megadási tárgyalásokban vett részt, hogy spóroljon az erőszakkal és szenvedéssel, ahol csak lehet. Karitatív munkájáért egy kis tóparti viskót kapott, ahol halászásból tartotta el magát, és különböző hangszereket faragott és húrozott, az Asgardiak hálájából mindig szívesen látott vendég lesz az Ászok között.

Mivel sose figyelt igazán az idő múlására, az évek lassan de biztosan hömpölyögtek el a feje fölött. Csak akkor kapott észbe, mikor eljutott hozzá a hír, hogy a Földet támadás érte a Kree Stelláris Birodalom részéről, akik óriási mészárlást rendeztek egy bombázás keretében. Eldöntötte, hogy visszajut a Földre, Midgardra, megkeresi Serenát és mostohafiát Wilhelm Harley Davidsont, és beszáll a küzdelembe. Minden világok legjobbika támadás alatt van egy olyantól, ami nyilvánvalóan nem lehet minden világok legjobbika. Elvándorolt majdnem egészen Valhalla csarnokáig, hogy segítséget kérjen a Földre visszajutásban. Egy Asgardi tábornok, Ingeltore Sigeweardottir odaadta neki az íját, egyrészt cserébe Pangloss tóparti házáért, másrészt hálából a jó szolgálatokért. A Håber nevű asgardi íj ugyanis képes a Bifröstre és a Kilenc Világokra vinni a tulajdonosát, nomeg roppant praktikusan esernyőnek álcázni magát, így Pangloss felkerekedett, hogy ismét visszatérjen New Yorkba, ahol legutóbb találkozott Serenával és Wilhelmmel.
Pangloss
Pangloss
1. szint - 4 kredit

Pangloss mester ZUBmiQn
Pangloss mester 1VGTfKF
Pangloss mester Uriy9t10
Hozzászólások száma : 8
Hozzászólások régi : 450
Korábbi szint/kredit : 6. szint - 14 kredit
Aktuális szint/kredit : 6. szint - 14 kredit
Reputation : 6
Join date : 2019. May. 30.

Karakteradatok
Főkarakter: Ivan S. Pretyakov
Főkari/multi: Multi
Síkok: Reneszánsz

Vissza az elejére Go down

Pangloss mester Empty Re: Pangloss mester

Témanyitás by Thorhalla on Csüt. 30 Május 2019, 15:36

Elfogadva, üdv újra köztünk Smile

_________________
Reneszánsz/AoA/Outsiders: Thorhalla Lokidottir/Thordottir; Dr. Stephanie Miller; Jonathan Miller; Olaf Svenson
Mesélő, Einar Thorson/Skurgeson, Eyjolf Ragnar Miller, Gunnhild Morsus/Smed, Svanhild Ragnardottir, Lionheart
Harcimadár, Kaylyn von Hessen; VH: Freydis Einardottir, Victoria Miller; Ultimate: Stephanie Lyesmith, Jonathan Miller
Egyéb karaktereim - Nefadar, Nefi, Fórumanyu
Pangloss mester Q8r3UTy
Thorhalla
Thorhalla
Fórumanyu

Hozzászólások száma : 14787
Hozzászólások régi : 7452
Korábbi szint/kredit : 18.szint - 60 kredit
Aktuális szint/kredit : 33.szint - 135 kredit
Reputation : 34
Join date : 2011. Feb. 19.

Karakteradatok
Főkarakter: Thorhalla
Főkari/multi: Főkarakter
Síkok: Reneszánsz, Ultimate/Újvilág, Age of Apocalypse, Végtelen Háború, Outsiders

http://xmenreneszansz.hungarianforum.net nefadar http://xmenreneszansz.hungarianforum.net/t594-thorhalla-lokidottir http://xmenreneszansz.hungarianforum.net/t29-multik#3460

Vissza az elejére Go down

Pangloss mester Empty Re: Pangloss mester

Témanyitás by Pangloss on Csüt. 30 Május 2019, 19:42


Pangloss mester Maxres10

Pangloss MesterBeneath the street light, blood dyed scarlet eyes, Look at me with intensity, like a frustrated lion. It’s just the two of us in an empty road, a corpse and I. Avoiding the eyes of God, I lay it in the trunk, not breathing, I hold the handle; bow my heavy head, feeling my hidden sins, Gasping and breathing heavily, I feel a foul stench spread,  Still drunk, the open road in front of me is pure darkness, At the end is a river, and I bury the corpse in the deep swamp, I then wake from the dream, breathe a sigh of relief. I had fallen asleep, pressed bye kawi on the way to work, “Funny dream,” I easily disregard, But what is this weight in the moving car? Yeah, I’m just tired

The nightmare bites me, tears me, rips me apart, Inside the large portrait, next to the mirror, Is my mother’s smile. I swallow the rotten food found under my bed in tears, As the second hand of the clock pounds with my heart, The darkness inside the sky hides the moonlight, the wind, The image in the mirror, is strangling the neck of the mother, Within the large window next to the mirror, Are the tears of the passing rain inside my smile, Mother’s hands, hidden under the bed, Grabs onto my clothes, and I wake up again, Forgive my sins, wash away the blood.

Have you stopped breathing? Has your heart frozen over? Will you always watch me? How long will you hate me? Have you stopped breathing? Has your heart frozen over? Will you always watch me? How long will you hate me?

Felszerelés:
- Håber: Asgardi ereklye íj (esetleg esernyőnek álcázva)
- Nattergal: Furulya Ygdrassilból faragva
- Útlevél
- Dezodor
- Svájcibicska
- USA autóstérkép 1976-ból
- Málhazsák
- Hálózsák
- Borotválkozó készlet és tisztasági szerek, törülköző
- Három csomag gyufa
- Horgászkészlet
- Egyszerű utcai ruhák és két szett váltásruha, kalap


Pangloss
Pangloss
1. szint - 4 kredit

Pangloss mester ZUBmiQn
Pangloss mester 1VGTfKF
Pangloss mester Uriy9t10
Hozzászólások száma : 8
Hozzászólások régi : 450
Korábbi szint/kredit : 6. szint - 14 kredit
Aktuális szint/kredit : 6. szint - 14 kredit
Reputation : 6
Join date : 2019. May. 30.

Karakteradatok
Főkarakter: Ivan S. Pretyakov
Főkari/multi: Multi
Síkok: Reneszánsz

Vissza az elejére Go down

Pangloss mester Empty Re: Pangloss mester

Témanyitás by Ajánlott tartalom


Ajánlott tartalom


Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére

 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.