Faj: Atlantisziak

Go down

Faj: Atlantisziak Empty Faj: Atlantisziak

Témanyitás by Thorhalla on Hétf. 21 Feb. 2011, 15:08

Atlantisziakról:
Faj: Atlantisziak 406px-Atlan

2 Alfaj:
Atlantisziak
Lemúriaiak

Az Atlantiszi faj – Homo Sapiens Mermanus – körübelül tízezer éve jelentek meg a földön, az Atlanti óceánban, valószínűleg Embertelen – vagy deviáns – genetikusok hozták létre ezt az alfajt az emberekből. A legendák szerint, hála az atlantisziak vízlégzésének úgy tartják, hogy Neptunusz/Posseidon az ősatyjuk és tőle származnak. Azaz a természetes származást teljes mértékben ki lehet zárni ennél a fajnál. A faj nomád volt és az óceánban vándorolt, annak az adományait használta fel és harmóniában élt a tengeri fajokkal. Mintegy nyolcezer évvel korábban fedezték fel Atlantisz romjait, ahova be is költöztek. A várost újraépítették és ennek köszönhetően alakult ki a tényleges társadalmuk is. A régi történelmükről nem sok történet van, maximum agyagtáblákba vésett adatok, történetek, mert csak később találták fel azokat a módszereket, amivel a moszatokból vízálló papírt hozhatnak létre és ez sokkal időállóbb volt. 500 évvel a város megalapítása után egy csoport Mermanus elhagyta Atlantiszt és Lemuria – deviánsok királyságának – nyomába eredetek, hogy a Csendes óceánon megtalálják ezt, a régi Atlantiszhoz volt ez köthető ugyanis, meg is találták Dél-Amerika környékén és ezek az Atlantisziak ott telepedtek le. A tenger alatti Atlantisz többször esett áldozatul a természeti katasztrófáknak és barbár törzsek ostromának a következő néhány ezer évben, de minden alkalommal Atlantiszt újjáépítették még nagyobb pompával, mint régebben. A hivatalos államforma mindig is királyság volt, az uralkodói család uralkodott, a deviánsok időnként felbukkantak Atlantiszban és megosztották a technológiájukat Atlnatisz népével, ezt később Attilan népe is megtette, amikor Tibetből visszatértek Attilannal az Atlanti-óceánba. Ekkor kezdődött a két nép között a kölcsönös szinte szimbiotikus szövetség, ami mind a mai napig megvan a két nép/faj között.
Az Atlantisziak nem nagyon tartják a kapcsolatot a felszínen levő fajokkal – az Embertelenek kivételnek minősülnek – ugyanis a felszínen megfulladnának, mert nem képesek ott lélegezni néhány kivételtől eltekintve. Igaz vannak módszerek, amivel meg tudják ezt oldani, de ennek ellenére nem nagyon jelennek meg.

Atlantisziaknak két kopoltyú található nyakuk közelében a kulcscsont környékén, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy ezzel kivonják az oxigént a vízből. Anatómiájukat nézve sokkal tovább élnek, mint egy átlagos földi ember, a szervezetük is erősebb és ellenállóbb pont azért, hogy képesek legyenek túlélni a nagy víznyomást. Az átlagos atlantiszi 60 km/óra sebességgel képes úszni. Atlantisziak meleg vérűek, és a vérkeringésük is felülmúlja a földiekét, ami lehetővé teszi számukra, hogy ellenálljanak a közel fagyponti hőmérsékletnek az óceán mélyén és ezt meg se érezzék ennek köszönhetően. A szemük speciálisan alkalmazkodott a látásuk érzékenyebb a zöld spektrumra, ez lehetővé teszi számukra, hogy élesebben lássanak a halványan megvilágított víz mélyén. Atlantisziak vízre van szükségük, hogy lélegezni tudjanak, és megfulladnak a szabad ég alatt körülbelül öt perc alatt, mintha csak halak lennének. A bőrük színe általában világoskék színű, bár egyeseknek sötétebb és néhány személynek zöld is lehet (Lásd a jelenlegi uralkodó Lyron McKenzie, illetve a Lemúriaiak). Az emberktől megmaradt nekik örökségként a szőrzet is, ez manapság jellemzően haj formájában van jelen a fajnál. Minden jellemvonás ellenére az Atlantisziak emlősök és saját maguk gondozzák a gyermekeiket fiatal korukban és a fogantatás/terhesség/szülés is teljesen megegyezik az emberek terhességével. A fajuk különlegességei miatt nagyon ritka, de lehetséges egy ember és egy Atlantiszi násza is, és az utódnak lehetősége van arra, hogy mindkét szülő képességeit örökölje. Eddig két ilyen utód ismert, aki megörökölte mind a felszíni, mind a víz alatti légzés képességét. (Lásd képregény: Namor, the Submariner; itt az oldalon: Lyron McKenzie fia Namor McKenzie). Az átlagos Atlantisziak körübelül 150 évig élnek.
Az Atlantisziak száma nem ismert, hogy hányan élnek a világban, a számuk úgy tűnik, hogy körübelül tízezer fő, ami igen kevés ahhoz képest, hogy hány ember él (élt) a felszínen korábban. Közel kétezer fő él a fővárosnál és annak közvetlen közelében. Sokan élnek máshol is, akik Lemuria nyomába eredtek, de szerte az óceánban további közel tízezer fő kisebb-nagyobb kolóniákban. Ezek a régi adatok voltak a Bukás utániak, akkor ennyien maradtak életben. A Barokk történései után, amikor a Reneszánsz realitás helyreállt, a Homo Sapiens Inhumanus faj is újra feltámadt és visszanyerte a Bukás előtti létszámát, ami a 2 birodalomban közel 100 millió fő. Így értelemszerűen Atlantisz populációja is megnőtt, akárcsak a kolóniák és városok száma szerte a Csendes- és az Atlanti- óceánban. Akik Lemúriában élnek, ők a is ugyanaz a faj, csak évszázadokkal korábban elvándoroltak Atlantiszról, minden tulajdonságuk és fizikai jellemzőjük ugyanaz, mint az Atlantisziaknak, de az ő bőrük zöld és gyakorta pikkelyes.
Azok az Atlantisziak, akik nem a fővárosban élnek azok barlangokban, vagy a korallzátonyok között telepedtek le. A többiek a régi Atlantisz romjaira épült új Atlantiszon. Semmilyen tűz alapú technológia nincs itt és a vizet izolálni, sem elkülöníteni nem tudják. Soha sem fedezték fel a tűzköves szerszámgyártást sem, noha jellemzően kardokat és egyéb hasonló fegyvereket használnak. A régi talált fegyverek, hajók rekonstrukcióit használják hadászatban. Technológia csak akkor került az Atlantisziak közelébe, amikor a deviánsokkal és Attilannal kezdtek szövetségre lépni és kereskedni velük. Noha manapság is a csillagászat, kémia, biológia és a fizika továbbra is szinte ismeretlen tudományok számukra. Az orvostudomány primitív maradt, a kábítószer ismeretlen és a sebészet lehetetlen a víz alatt. így ha orvosi ellátásra van szükség jellemzően az Embertelenekhez fordulnak ebben az ügyben. Nincs tömegkommunikáció, sem pedig tömegközlekedés. Atlantisziak magas hangú ének hangon és bonyolult gesztusok révén kommunikálnak egymással. Emiatt a változatos beszélt nyelv miatt a víz nem gátolja a hang továbbadását és könnyedén tudnak kommunikálni a víz alatt is.
Az Atlantisziak a Második világháború alatt építették az első hadihajóikat. Ekkoriban tűnt el az előző uralkodójuk Namor, és a fia/örököse Lyron McKenzie lett az új uralkodója Atlantisz népének, aki azóta is ezt a feladatot látja el.

Társadalom:
Atlantiszi kormány hagyományosan törzsi, bár a polgárok a fővárosban, Atlantiszban elfogadták a monarchista rendszert/köztársaságot. Ezek mellett a legfőbb rangon egy uralkodó, az aktuális király van, uralma mellett működik a Vének tanácsa, akiket a bíróságok és a törvényhozó kormány szolgál. A királynak vétójoga van, így lényegében a legfőbb hatalom is nála van, de mégis alkotmányos rendszernek tűnik az egész birodalom. Atlantiszban állandó hadsereg/katonai/rendőri erő végez rendfenntartási feladatokat a béke érdekében. Bár a monarchia minden mermanusak lakást/tulajdont biztosít az Atlanti-óceánban, mint a tárgyak, a valóságban a monarchia nem nyújt semmilyen szolgáltatást, vagy védelmet, nem követel adót vagy ad állampolgárságot azoknak, akik több mint egynapi úszásra laknak a fővárostól. A legtöbb Lemúriai tovább él törzsi közösségükben. A legnagyobb csoport az atlantisziaknál az Atlanti-óceánon kívüli területeken a barbár hadúr Attuma fővárosa.
Az Atlantisziak jellemzően halászatból és moszatgyűjtésből élnek. Leginkább a vadászó-gyűjtögető társadalomnak mondhatóak, de már „földműveléssel” is foglalkoznak, és moszatokat termesztenek. A legtöbb Atlantisziak törzsben, a férfiak vadásznak halakra, és a nők pedig hínárt gyűjtenek és termesztenek.

A monarchia központja az atlantiszi főváros, itt a társadalom rétegzett, van egy speciális céh a vadászok és gyűjtögetők számára, akik élelmet termelnek az egész lakosság számára. Ez felszabadítja a többi lakost és más feladatokat tudnak ellátni, mint például a tudományok, technológia és a kultúra. A kultúra a törzsi atlantisziak között primitív, a rituális tánc szerepel előadási középpontban. A kultúra a monarchista Atlantiszban kissé kifinomultabb, hiszen itt található egy céh a szórakoztatásra. A vallás a legtöbb törzsi atlantiszi között panteisztikus és a középpontban természet-imádata szerepel. Az államvallás a monoteista Atlantiszban a görög/római tenger isten Neptunusz/Posszeidon köré központosul, aki a hitük szerint körübelül kétezer évvel ezelőtt közöttük élt.
Az atlantiszi birodalom sok szempontból hasonlít az ókori Római Birodalom csúcspontjakor létező Rómára.

Lakóhely:
Faj: Atlantisziak 406px-Atlantis
Faj: Atlantisziak 800px-Atlantis_%28Earth-Doom_Vs_Namor%29
Faj: Atlantisziak 800px-Exiles_Vol_1_82_page_06_Atlantis

Atlantisz egy kis kontinens volt – körübelül Ausztrália nagyságú, Észak-Amerika és Európa között –, sok emberi településsel, ami mintegy 21 ezer évvel ezelőtt elsüllyedt. A fővárost egy üvegszerű dóm alatt építették, ennek volt a neve Atlantisz. Amikor a barbárok által küldött hadsereg megtámadta a várost, az ott működő termikus maga-gödrök láncreakcióba léptek és ez a kataklizma okozta a kontinens pusztulását és süllyedését. Voltak, akik előre látták a bukást, így voltak túlélői a kontinens és a civilizáció pusztulásának. Olyan 8000 évvel ezelőtt egy nomád faj, a Homo Sapiens Mermanus – mai néven Atlanitsziak - megtalálták a romokat, azokat újraépítették és itt hoztak létre egy saját birodalmat, ami azóta is fenn áll. Évszázadok óta békében és harmóniában élnek az Embertelenekkel.
Manapság Atlantisz igen fényűző városnak számít és itt élnek az Atlantisziak is, a jelenlegi város néhány száz éves már, hihetetlenül fényűző és gazdag, hiszen igen régen volt utoljára támadás erre. A közelben volt a közelmúltig Attilan is a városhoz, de ebbe a városba/királyságba mind a mai napig bármikor beléphetnek. A városban jelenleg mintegy 2000 fő él, de szerte az óceánban további közel tíz ezer fő kisebb-nagyobb kolóniákban.

Életkor:
Az Atlantisziak átlagosan 150 évig élnek.

Technológia:
A faj igen ősi és mivel igen jó kapcsolatokat ápolnak az Embertelenekkel a technológiájuk jóval fejlettebb, mint az embereké azon része, amelyik megtalálhatóak náluk. Mindezek ellenére igen szeretnek archaikus fegyvereket – szigony, szurony, hálók – használni harcokban. A technológiát főleg a kétéltű rendszerek működéséhez használták fel.

Levegő-légzés szérum – az atlantisziak kidolgoztak egy kémiai vegyületet, amely lehetővé teszi a normál légzést a szárazföldön, a kék vagy zöld bőr pedig rendes fehér emberi színt vesz fel, amíg a szérum hat. Egy adag ilyen szer 24 óráig hat.

Teknős Közlekedés: A hatalmas teknősöket arra tenyésztik, hogy a csapatokat a hátukon nagy távolságokon át tudják szállítani, amolyan egyfajta tömegközlekedés. Ezek a teknősök kétéltűek és ugyanolyan jól használhatóak víz alatt, vagy akár a felszínen is.

Őrhajó: Két személyes, nyitott vízi jármű, amit felderítéshez és őrjárathoz szokás használni. Minden őrhajóval fel van szerelve egy atlantiszi bénító ágyúval.

Pincer Tank: Két személyes, nyitott vízi jármű, jármű fel van szerelve fegyverekkel, egy sor rugalmas csípő karom van rajta, amivel képes összezavarni az ellenfelet, illetve akár összeroppantani azt.

Diplomácia:
Asgard:
Hála Einar Thorsonnak és annak, hogy Lyron király a herceget bajtársának tekinti a két királyság között igen jó kapcsolat áll fenn.

Embertelenek:
Az Embertelenekkel szoros szövetségben állnak évszázadok óta. Igen jó viszonyt ápolnak, ami kereskedelemben és tényleges szövetségben merül ki egymással. Mindez annak is köszönhető manapság, hogy Melissa Boltagon és Lyron király igen szoros kapcsolatban állnak. A két nép teljes harmóniában él egymás mellett, s mindenben segítik egymást.

Emberiség:
Az Embertelenek és Asgard révén ők is szövetségben vannak New York polgármesterével, de semmilyen más szorosabb diplomáciai kapcsolat nincs közöttük.

Kreditek:
Mivel az Atlantisziaknak nincsen pénzük, így ők kreditből vásárolnak. Rájuk mindvégig a földi kreditrendszer érvényesül, ha magasabb szinten vannak akkor is. értve ez a kardokra, tőrökre, szigonyokra, hálókra. Ha véletlenül modern fegyvert vennének, akkor azt már kreditért kellene megvenniük.

A kreditrendszer hasonló az Asgardihoz.

Erő:
1 kredit: 5 tonna súlyt képesek megemelni és kinyomni
2 kredit: 10 tonna súlyt képesek megemelni és kinyomni
3 kredit: 15 tonna súlyt képesek megemelni és kinyomni
4 kredit: 20 tonna súlyt képesek megemelni és kinyomni
5 kredit: 30 tonna súlyt képesek megemelni és kinyomni

Ellenállás:
1 kredit – kardoknak, kisebb pisztolyoknak is ellenállnak.
2 kredit – komolyabb fegyverek (puskák, géppisztolyok, katanák) felfogása.
3 kredit – savak, ágyúk és bombák nem tesznek kárt a karakterben.
4 kredit – már a mágikus ereklyék is csak karcolják hőseink bőrét.
5 kredit – Csak mágiával és mágikus ereklyével közösen lehet kárt tenni a lényben.

Úszási sebesség:
1 kredit: 40 km/óra sebességgel képesek úszni a vízben
2 kredit: 60 km/óra sebességgel képesek úszni a vízben
3 kredit: 80 km/óra sebességgel képesek úszni a vízben
4 kredit: 100 km/óra sebességgel képesek úszni a vízben
5 kredit: 120 km/óra sebességgel képesek úszni a vízben

További felszerelések/használati tárgyak:
Testpáncél – 2 kredit; Teljes testet befedő páncél, amik komolyabb fegyvereknek is ellenálnak
Hőpisztoly – 2 kredit; pisztoly, ami hősugarat lő ki saját magából
Kábító szigony – 3 kredit; kábító lövedékeket képes kilőni az ellenségre
Víz-légzési rendszer – 3 kredit; Ha egy nem kétéltű atlantiszi felmegy a felszíni világba, szinte mindig, visel egy zárt buborék alakú sisakot, amely lefedi a fej és a nyak-kopoltyúkat. A sisak célja, hogy a viselője lát benne rendesen és lélegezni is tud a felszínen. Egy kis hátizsák tartozik hozzá, ami folyamatosan újrahasznosítja a vizet. A rendszer lehetővé teszi a viselőjének, hogy napokig a parton tudjon maradni, amíg ezt viseli.
Egy emberes meghajtó rendszer – 4 kredit; Külsőre egy csizmára hasonlít, amit az atlantiszi a lábára vesz fel. Rakéta csizmának is lehetne nevezni, mert a rendszer képes fenntartani tartani a 130 km/óra sebességgel akár 4000km távon is. Szárazföldön 30-60 méteres ugrásokat lehet végrehajtani vele.

Játéktechnikailag:
Nagy agyuk, szembefordítható és, sztereoszkópikus szemük van víz alatti látás miatt, kék vagy esetleg zöld bőrük van. Kopoltyúval rendelkeznek 2 darabbal a nyakuk közelében, amely lehetővé teszi számukra, hogy víz alatt tudjanak lélegezni. Testük tömege nagyobb, mint az embereké és az ellenállásuk is, ez teszi lehetővé számukra, hogy ellenálljanak az óriási nyomásnak az óceán mélyén.
Felnőtt atlantisziak jellemzően 4-7 láb magasak. A testük roppantul szimmetrikus az úszás segítéséhez, ezt a szimmetrikus karjaik és lábaik is segítik. Atlantisziak kezén négy egymástól függetlenül mozgó ujjak vannak, egyenként szembefordítható hüvelykujjal. A látásuk zöld tartományra fényérzékeny azért, hogy mélységben a víz alatt is jól lássanak. Annak ellenére, hogy csak víz alatt képesek élni még megmaradt az emberi ősöktől származó visszamaradt szőrzet, pl. a haj is.

Két alfaja van lényegében a Homo Sapiens Mermanus fajnak, az Atlantisziak, akiknek kékszínű bőrük van és a Lemúriaiak, akiknek a felépítésük teljesen azonos a másik alfajjal, csak éppen zöld a bőrük és esetleg pikkelyük is van.

Alapvetően az faj tagjai víz alatt 1 tonna súlyt képesek felemelni és a képesek a tőrök és kések már nem sebzik a bőrüket, és 20km/óra sebességgel képesek úszni a vízben.

Mivel az Atlantisziak főként vízi lények és ehhez alkalmazkodtak, nem képesek hosszútávon élni a víz nélkül. Éppen ezért a szárazföldön nem kapnak meg minden olyan bonuszt, amit a víz alatt. Ha a szárazföldön vannak a képességeik mértéke feleződik mindaddig, amíg a felszínen találhatóak.

Az Atlantiszi karakterek tanulhatnak mágiát, vámpírrá válhatnak és lehet szimbiontájuk. Ezenfelül vehetnek magukat képességet is, akárcsak az emberek a másodlagos mutációt. Mindez 5 kreditbe kerül és a megszokott emberi módon fejleszthető is tovább.


A hozzászólást Thorhalla összesen 4 alkalommal szerkesztette, legutóbb Vas. 07 Aug. 2011, 17:37-kor.

_________________
Reneszánsz/AoA/Outsiders: Thorhalla Lokidottir/Thordottir; Dr. Stephanie Miller; Jonathan Miller; Olaf Svenson
Mesélő, Einar Thorson/Skurgeson, Eyjolf Ragnar Miller, Gunnhild Morsus/Smed, Svanhild Ragnardottir, Lionheart
Harcimadár, Kaylyn von Hessen; VH: Freydis Einardottir, Victoria Miller; Ultimate: Stephanie Lyesmith, Jonathan Miller
Egyéb karaktereim - Nefadar, Nefi, Fórumanyu
Faj: Atlantisziak Q8r3UTy
Thorhalla
Thorhalla
Fórumanyu

Hozzászólások száma : 14940
Hozzászólások régi : 7452
Korábbi szint/kredit : 18.szint - 60 kredit
Aktuális szint/kredit : 33.szint - 135 kredit
Reputation : 56
Join date : 2011. Feb. 19.

Karakteradatok
Főkarakter: Thorhalla
Főkari/multi: Főkarakter
Síkok: Reneszánsz, Ultimate/Újvilág, Age of Apocalypse, Végtelen Háború, Outsiders

https://xmenreneszansz.hungarianforum.net nefadar https://xmenreneszansz.hungarianforum.net/t594-thorhalla-lokidottir https://xmenreneszansz.hungarianforum.net/t29-multik#3460

Vissza az elejére Go down

Faj: Atlantisziak Empty Re: Faj: Atlantisziak

Témanyitás by Thorhalla on Hétf. 21 Feb. 2011, 15:08

Ezek mellett Attilan elhagyta New York közvetlen szomszédságát és Atlantisz fővárosa felé repült, ahol a tengerre ereszkedett és egy frissen felépült átjáróval csatlakozott Atlantiszhoz. Ezen tettel a két birodalom egyesült, amit Lady Melissa Boltagon, Attilan királynőjének és Lyron McKenzie, Atlantisz királyának közelgő házassága koronáz majd meg.

A két birodalom egyesülésének hála az Atlantisziak is részesülhetnek abban az előnyben, hogy az Atlantisz felett levő Attilanon a kree és shi'ar faj tagjainak megjelenése révén új és modern fegyverek, páncélok kerültek Attilan-ra. Így ők is szert tehetnek ilyenekre.
Egyetlen „megkötés van” az Atlantisziak számára is ezekre, hogy high-tech fegyverek, páncélok ezek, hiszen minden a városban előforduló faj sokkal modernebb technológiát használ, mint az emberek, így a fegyvereik lézer fegyverek és a páncélok is ehhez igazodnak.

_________________
Reneszánsz/AoA/Outsiders: Thorhalla Lokidottir/Thordottir; Dr. Stephanie Miller; Jonathan Miller; Olaf Svenson
Mesélő, Einar Thorson/Skurgeson, Eyjolf Ragnar Miller, Gunnhild Morsus/Smed, Svanhild Ragnardottir, Lionheart
Harcimadár, Kaylyn von Hessen; VH: Freydis Einardottir, Victoria Miller; Ultimate: Stephanie Lyesmith, Jonathan Miller
Egyéb karaktereim - Nefadar, Nefi, Fórumanyu
Faj: Atlantisziak Q8r3UTy
Thorhalla
Thorhalla
Fórumanyu

Hozzászólások száma : 14940
Hozzászólások régi : 7452
Korábbi szint/kredit : 18.szint - 60 kredit
Aktuális szint/kredit : 33.szint - 135 kredit
Reputation : 56
Join date : 2011. Feb. 19.

Karakteradatok
Főkarakter: Thorhalla
Főkari/multi: Főkarakter
Síkok: Reneszánsz, Ultimate/Újvilág, Age of Apocalypse, Végtelen Háború, Outsiders

https://xmenreneszansz.hungarianforum.net nefadar https://xmenreneszansz.hungarianforum.net/t594-thorhalla-lokidottir https://xmenreneszansz.hungarianforum.net/t29-multik#3460

Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére

 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.