Faj: Kerilián

Go down

Faj: Kerilián Empty Faj: Kerilián

Témanyitás by Thorhalla Szer. 12 Okt. 2011, 13:51

Lakosság

A Földtől 3000 fényévnyire, a galaxis magja felé, egy több száz fényéves kiterjedésű csillagködben található otthonuk a Kerilián Unió. Anyabolygójukat Keriliumnak hívják. Ez a rendszer negyedik bolygója. A brakidi anyabolygón kívül még kilenc kolónia alkotja az Uniót.
A keriliánok egy szövetségben élnek Kerilián Unió néven. Ennek tagjai a három kerilián alfaj: a holdszellemek, az edrinek és a tragitok. Az Unió negyedik tagja a brakidi faj, egy a csillagköd egy másik rendszerében kifejlődött és ott élő faj. Ellenségük a csillagköd másik bennszülött faja a cascar, valamint a zephyrek.
Az Unió tagjai között munkamegosztás alakult ki. A tragitok akik Kerilium felszínen élnek, az Unió védelmezői és az Unió gazdaságának fenntartói és irányítói. Számuk 4 milliárdra tehető. Ebből csak alig 1 millió él az anyabolygón kívül, a kolóniákon, ez betudható anyabolygójuk sugárzásának hiányának. A tragitok megközelítőleg 10%-a telepatikus hajlammal születik. Ez a részarány az elmúlt pár ezer év alatt nőtt meg és ma is növekszik.
A felszín alatt, főként mesterségesen kialakított barlangrendszerekben élnek az edrinek. Ők az építők, főként technológiai eszközöket és űrhajókat gyártanak. Számuk nagyjából 15 millió.
A holdszellemek a Kerilium egyik holdján élnek. A holdat megközelíteni szigorúan tilos és veszélyes is, mert gázok borítják. Ők eléggé a háttérben vannak, bölcsességüket osztják meg alkalmasint. Számuk úgy százra tehető.
A brakidik egy nem túl távoli rendszerben élnek. Technológiájuk jó részét a keriliánokkal való kereskedés révén alakították ki. Ezen függőségük miatt váltak kereskedőkké és űrutazókká. Anyabolygójuk a Brakid, erdőkkel borított planéta. Létszámuk öt milliárdra tehető.
A cascarok a csillagköd egy távolabbi, gázfelhőkkel sűrűbb részén élő humanoid faj. Izoláltan élnek. Létszámuk néhány milliárdra tehető.
A csillagköd intelligensnek vélt, mégis sok szempontból rejtélyes faja a zephyrek. A faj anyarendszere ismeretlen, egészen addig nem is tudtak létezésükről, míg az ugrómeghajtás használata el nem terjed. Azóta többnyire az érkezési oldalon tűnnek fel az ú.n. zephyr vadászok és támadják meg a hajókat. Még egy élő zephyrt sem sikerült elfogni, mert mindig megsemmisítették önmagukat. Egyes tudósok szerint robotok lehetnek, mások szerint egy másik világból jutnak át az ugrókapu nyitásakor.
A tragitok élete eléggé terv- és rendszerű. Életük első 9 évét családjuk körében töltik, alapvető neveltetésükről szüleik gondoskodnak. Következő 9 évükben az állam gondoskodik neveltetésükről illetve a telepatikus hajlammal rendelkezőkről a Hangok iskolái. Ezen idő alatt a világban való megmaradáshoz szükséges alapvető tudást sajátítják el. Képességeik és egyéni hajlamaik szerint kezdik el tanulmányaikat leendő foglalkozásukhoz. Ez a tanulóidő is 9 évig tart, függetlenül választásuktól. Mire az idő letelik, teljes értékű és kiváló szakemberek, katonák vállnak belőlük. Ezen időre fejeződik be a biológiai fejlődésük. Ezt követően 45 éves korukig szakmájuknak kell, hogy éljenek, így viszonozva meg az államnak és a társadalomnak a rájuk szánt időt. Ezt a kort elérve válik a kerilián jogilag felnőtté. Ez azzal jár együtt, hogy most már családot alapíthat és gyermekeket nemzhet. Valamint ezen kort elérve kaphat meg bizonyos beosztásokat. A nyugdíjkorhatár 180 évvel kezdődik, a fizikai és szellemi állapot függvényében. 225 éves korára azonban már minden kerilián visszavonul a munkától. A legtöbben még megérik a 270 évet is, de azon túl már kevesen. Bár a feljegyzésekben szerepel, hogy volt aki megérte a 360.-ik életévét is.

Kultúra, vallás és történelem

A kerilián nép története homályos, bizonytalan. Vallásuk a három nép ősiségét, egy őstől való származását hirdeti, amit a genetikai kutatások bizonyítanak. Az edrinektől való eltérés minimális: 1-2 kromoszóma csupán. Ezt a régészeti és történelmi kutatások is igazolják.
Mára bizonyosra veszik, hogy 3-4 millió évvel korábban valami hatalmas kataklizma érte a bolygót, valószínűleg akkor vált teljesen jégbolygóvá. Ezt igazolja az is, hogy ennél régebbi csontmaradványokat nem találtak. A találtak közül három különböző, felegyenesedett csontváztípust azonosítottak be. Kettőnél biztosra megállapították, hogy a tragitok és edrinek őseié. A harmadikról a tudósok közül többen feltételezik, hogy az a holdszellemeké lehetett, mikor még volt fizikai megjelenésük. Ennek azonban ellentmondanak a régi legendák, valamint a vallás ősi iratai, amik már több ezer évvel ezelőtt a holdszellemeket mint holmi segítő isteneket említi. Ugyanakkor írnak egy gonosz, agresszív, pusztító népről, akik állandó háborúságban álltak a másik két alfajjal. Ezek alapján a legtöbben azt tételezik fel, hogy létezett egy negyedik alfaj is, amely azonban az Unió megalakulását követő századokban kipusztult, vélhetően valamilyen háborús cselekmény nyomán.
A tragitok és az erdinek közötti összefogás ősi eredetű. A zord körülményekhez alkalmazkodó társadalomban megjelent a munkamegosztás: míg a tragitok vadásztak, védték a közösségek birtokait, az edrinek főztek, építkeztek. Ekkor az edrinek még tudtak beszélni, de már kezdet kialakulni náluk telepatikus képességeik, így ők voltak az első Hangok, akik holdszellemekkel tudtak kommunikálni, és így spirituális és szellemi támogatással segítették társaikat. Az edrinek kifejezetten értelmesnek és fogékonynak bizonyultak a holdszellemek tudása iránt, ezért a különféle technikai találmányok megalkotóivá váltak. A tragitok nehezebben fogták fel a dolgokat, továbbra is megmaradtak a harcosoknak és felfedezőknek. Miután az edrinek elérték a fejlett ipari korszakot, céljuk a holdszellemek biztatására a tragitok ’szelidebbé’ tétele lett, mert csak így válhatott lehetővé a biztonságos űrutazás. Sajnos, ez nem volt könnyű munka, főként azért, mert ebben az időszakban váltak beszédképtelenné. Ám furcsa módon néhány tragit hangokat hallott elméjében, mely az edrinektől és a holdszellemektől származtak. Ők voltak az elsők akik megértették céljaikat. Hangokként tolmácsolták ezt népüknek, akik lassan tudták belátni a dolgokat. Az edrinek technikai fejlődése tovább haladt, de nem lévén tudásvágyuk és utazókedvük, csak mesterséges szondákat juttattak ki a világűrbe. Az ég meghódítása ugyanis a tragitokra várt, akik ekkorra jutottak el felfogóképességük azon szintjére, hogy a holdszellemekben ne isteni lényeket lássanak, hanem egyfajta más formában létező fajt. Így vált lehetővé az Unió megalapítása és egy új, a ma is használatos, időszámítás kezdete.
A lassan teljesen biztonságossá váló keriliumi élet nem volt kedvére a tragitoknak.
Tömegesével jelentkeztek űrkutató expedíciókra. Felkutatták naprendszerüket, űrállomásokat kezdtek építeni. Ám a kutatókedv nem érte be ennyivel, messzebbre vágyott, túl a saját rendszerükön. Ezért a holdszellemek átadták az ugrómeghajtás technológiáját az edrineknek, akik megépítették az első hajtóműveket. Így a tragitok elhagyhatták anyarendszerüket, nekikezdve a szomszédos rendszerek felderítésével. Így ismerkedtek meg új fajokkal: brakidivel és a cascarral. Míg a brakidikkel már akkor baráti kapcsolat alakult ki, a cascarok ellenséget és vetélytársat láttak a keriliánokban és kihasználva technikai fejlettségi előnyüket háborút indítottak ellenük. Ez a tett arra késztette a tragit klánokat, hogy hadihajók építésére kényszerítsék az edrineket. Azok belátva a fenyegetés súlyosságát ráálltak a feladatra. Elkezdődött az első űrháború 3192-ben. A csaták lefolyása siralmas volt. A klánok hajói nem dolgoztak együtt, nem alkalmaztak közös taktikát, így súlyos veszteségeket szenvedtek. A klánvezéreknek bekellet ismerniük, hogy választaniuk kell egy vezért, akire mindannyian hallgatni fognak. Egy Q’sta nevű kapitányt választottak e posztra, valamint létrehoztak egy tanácsot (Q’staria). Az eredmény nem késlekedett, a következő csatában teljes volt az összhang és a sokkal erősebb fegyverzetű cascar hadihajókat is sikerült megsemmisíteni. A váratlan győzelem hatására összeállt az egész flotta és egyenest a cascar főrendszer ellen akartak indulni. Q’sta nem egyezett ezzel a taktikával, amiből heves vérre menő kézitusa keletkezett. Egy-két fej lehullása után a megszeppent tábornokok újfent engedelmességet ígértek Q’sta-nak. Így a frontális támadásból jól kidolgozott támadó hadművelet lett. Pár hónap múlva véget ért a háború. A cascaroknak bele kellet törődniük, hogy a környéken uralkodó hegemóniájuknak annyi, most már a keriliánokkal is számolniuk kell.
A győztes háborút belső viszály követte. Q’sta a megszerzett központi hatalmáról nem volt hajlandó lemondani. A tábornokok jó része ellene fordult, seregeik is támadásra készültek. Ám az edrinek és a holdszellemek közbeszóltak. Megerősítették Q’sta hatalmát mint a katonai haderő főparancsnoka.
Ezt követően lassú, precíz kolonizálás vette kezdetét. Ahol csak megjelent egy tragit hajó, nemsokára több követte. Ezek a kolóniák gyakran katonai erődökre emlékeztettek. A brakidik csak örültek a tragitoknak, hiszen új vásárlók, új piac. Egyre kedvezőbb ajánlatokat kaptak. Az Uniót ebben az időszakban fedezte fel a Kree Birodalom. Minthogy mindkét faj katonai kultúrával rendelkezik, így hamar baráti kapcsolat alakult ki, amivel együtt járt a technológiával való kereskedés lehetősége.
Ez kiváltotta a cascarok irigységét és elvezetett a második cascar háborúhoz, ami 5197-ben vette kezdetét. A cascarok több tragit kolóniát támadtak meg, egyszerre. A keriliánok hevesen ellenálltak, komoly veszteségeket okozva, de a pusztulást nem kerülhették el. A válasz nem késlekedett. Csatacirkálók százai hagyták el az anyarendszert, hogy bosszút álljanak az átkozott cascarok gonosz tetteiért. Véres összecsapás a keriliánok vereségével ért végett. A túlélők a brakidik rendszerébe menekültek, azok bújtatták őket. Ezáltal végleg magukra haragították a cascarokat, lerohanták őket, és eddigi semleges viszonyukból megszállott ország lettek. A vereség miatt a Q’staria tagjai fellázadtak a császár ellen, az ő hibás stratégiáját okolva a vereségekért. Hiába voltak jól felfegyverzett, gyors hajóik, a cascarokat nem lehetett meglepni fejlettebb érzékelőik miatt. A holdszellemek így egy újabb technológiai adtak át az edrineknek, az érzékelő zavaró ernyő tervrajzát. A kifejlesztés és a hajók felszerelése eltartottak néhány évig. Az új flotta jól kidolgozott taktikával, szinte azonos időben támadta meg a brakidi területeken állomásozó megszálló erőket. A támadás váratlanul érte a cascarokat. Teljesen levoltak döbbenve, amikor a semmiből több száz kerilián hajót jelent meg. Minimális veszteségekkel sikeresen kiverték őket a rendszerből. A cascarok összeszedték össze hajójukat, frontális támadásra készültek a kerilián rendszer ellen. Azok elkezdték felállítani védvonalaikat. Pár forrófejű kapitány különös akcióra szánta el magát: magát a cascar főbolygó ellen indítottak támadást. A terv bevált, a szinte védtelenül maradt bolygó pajzsát könnyedén szétlőtték plazmaágyúikkal, majd planetáris bombázást hajtottak végre a fővárosra, az uralkodó ellen. Amint értesült erről az eseményekről a cascar had, a rend felborult. Van aki félelemből, van aki a hatalom megszerzésének a reményében fordult vissza. A brakidik kiszabadultak a cascaroktól való függőségükből, függetlenekké váltak. A békekötésre 5216-ban került sor egy volt kerilián kolónián. Máig sem tisztázott okok miatt a már aláírt békeszerződést követően az egyik rendszerbe érkező kerilián cirkáló tüzet nyitott a bolygóra, megölve a kerilián küldöttséget, élén a császárral. Azóta uralkodik a leánya a tragitok felett.
A keriliánok újra elkezdték felépíteni régi kolóniáikat, de most sokkal precízebben, több és erősebb fegyverzettel. A cascarok pedig visszavonultak saját rendszerükbe, hogy ismét izoláltságban éljenek.
A kerilián vallás ősi eredetű. Valaha a holdszellemeket hitték isteneknek és a teremtő követeinek. Ma már csak egy láthatatlan teremtőben hisznek, aki teremtette és ura az egész világmindenségnek. A teremtés építő elemeit, az őselemeket, amiből a teremtő megalkotta a világot, is külön tisztelik. Ezen felül az egyes érzéseket, viselkedési formákat és az időseket. A 90.-ed ünnepségek egy kerilián életében mindig sorsfordítóak.

Kormány

Magát a Keriliumot a Kilencek Tanácsa vezeti. A tanács a fővárosban, a császári palota egy erre a célra kialakított helyiségében ül össze. A tanács áll három tragitból (a császár, a q’sta, és a klánok képviselője), három edrinből és három holdszellemből. Jelen van hat Hang is, akiken keresztül kommunikálnak az edrinek és a holdszellemek. A holdszellemek fizikailag sosincsenek jelen az üléseken, csak telepatikusan.
A bolygófelszínen élő tragitokon a császár uralkodik, dinasztikus alapokon. Általában a férfi utód ül a trónra, de pl. most császárnő uralkodik.
A Kerilium és az Unió védelmére nagyszámú űrflottát és hadsereget tartanak fenn a tragitok. Ezért a hadsereg a császár fő támogatója. A tábornokok tanácsa, élén a császár által kinevezett főtábornokkal, a közvetlen stratégiai és taktikai tanácsadószerv. Hozzájuk tartozik még a bolygók kolonizálása, valamint a kolóniák adminisztrálása.
A nem katonai lakosságot a klánok összessége képviseli. A klán egy bizonyos célra megalakult szervezeti egység, amibe az egyes kerilián családok tartoznak és képességeikkel, erejükkel segítik egymást, a klánt és a császárt. Klánon kívülinek, független családnak lenni igen szerencsétlen dolog, mert magára van utalva a kerilián.
A klánokon kívül a császár uralkodói munkáját segíti még az ú.n. Lovagi Rend. Létszámuk 90 és az uralkodó nevezi ki őket a címre, egy arra méltóvá vált, tapasztalt és érdemekkel teli tragitot. A lovagok közvetlenebb módon képviselik a császárt szolgálatuk helyén, bár a legtöbb lovag a császári palotában és adminisztrációban dolgozik. A lovagi renden belül van egy belső kör, melynek 9 tagja lehet. Az uralkodó választja ki őket a lovagok közül. Ők alkotják a császár tanácsadói testületét, éppen ezért a palotában laknak és élnek. Feladatuk még a császári testőrség mellett a császár testi és szellemi épségének védelme. Ünnepségeken közvetlenül a császár körül mennek háromszög alakban.
A császár épségéről a császári testőrség gondoskodik. Ennek tagjai csak elit és veterán katonák lehetnek, akik bátorságukkal és hűségükkel bizonyítottak az Unió és a császár felé. Közel harci tudásuk úgy a kétkezi mint a fegyveres küzdelemben a legjobb az Unióban.

A kerilián-tragit faj biológiai tulajdonságai

Humanoidok. Fizikai erejük felér egy átlagos ember fizikai erejével, de azt nem igazán haladja meg. Ha önsúlyát meg tudja emelni, akkor már erősnek számít. Reflexeik sokkal jobbak, mint az emberé. Fejlett érrendszerrel rendelkeznek, pontosabban megfogalmazva szívükön kívül rendelkeznek még egy ércsomóval, ami gyorsabb vérkeringést biztosít, valamint a szív sérülése esetén ha gyengében is, de biztosítja a vérkeringést, így hosszabbítva meg a sérült test életét. A szív mellkasuk közepén helyezkedik el, körülötte a három tüdő. A gyorsabb vérkeringéssel együtt jár a gyorsabb anyagcsere is, valamint, hogy sokkal kitartóbbak a fizikai testi megpróbáltatásokkal szemben, jobb az állóképességük. Eme fejlett vérkeringés oka a hideg környezethez való alkalmazkodás. Szervezetük az évezredek során alkalmazkodott bolygójuk hidegebb klímájához. Igaz, azóta több bolygón létesítettek kolóniát, ahol normál hőmérsékletek is uralkodnak. Ez nem okoz számukra problémát. – 40 C-ig megvannak vékony ruházatban is. – 50 C-nál komolyabb ruhára van szükség, - 60 C-nál pedig már bundára. Ellenben a meleget csak egy bizonyos fokig tolerálják. 30 fokig nincs gond. Afelett erőteljesen izzadnak, rosszullét is gyakori. 40 fok és afelett heves izzadás, eszméletvesztés és rövid időn belül halál áll be a gyors kipárolgás és a fehérjék lebomlása végett. Megfelelő védőruhában ez az állapot elkerülhető.
Csontozatuk sokkal masszívabb, erőteljesebb mint az emberé, így nehezebben törik. Szervezetük a különféle ásványi anyagokat sokkal hatékonyabban tudja beépíteni. Ennek köszönhető, hogy ütéseik és rúgásaik keményebbek. Csontvázrendszerük másik érdekessége az alkarjaikon oldalt kinövő három csonttüske. Születéskor még csak dudorok, a testi fejlődés végére 10-15 cm hosszúra nőnek meg és igen hegyesek. Nehezen törnek és kopnak, de a keriliánok többi csontjával ellentétben nem nőnek ki újra.
Természetes gyógyulási képességük sokkal jobb mint az emberé. Ez betudható annak is, hogy jóval több nyirokmiriggyel rendelkeznek, mint az emberek. Így a különféle betegségekkel szemben ellenállóbbak, hamarabb kiheverik őket. Gyakorlatilag téli betegséget sosem kapnak el. Szervezetük kiválaszt még olyan enzimeket, amik fokozzák gyógyulási képességeiket, így külső és belső fizikai sérüléseik, valamint csonttöréseik gyorsabban gyógyulnak, mint az emberekké. A mérgekkel szemben nincs külön ellenállásuk, sem gyengéjük.
Bőrük szürke, mivel nem rendelkeznek pigmentizáló sejtekkel. Fejük kerekded és a tojásdad közti formák valamelyikének felel meg. Sem hajjal, sem másfajta szőrzettel nem rendelkeznek. Szemük azonban érdekes módon színes, többnyire barna, de a zöld és a kék is előfordul. Fülük a fej oldalán találhatóak, de nincs külön fülkagylójúk. Szájnyílásuk valamivel kisebb, de ovális. Tüskés fogazattal rendelkeznek.
Bolygójuk magja egy az univerzumban máshol elő nem forduló sugárzást bocsát ki. Ez már megtermékenyüléskor éri a tragit sejtjeit és teszik függővé, noha nincs semmiféle hatása szervezetükre, sem más faj egyedeire, ha nem tartózkodik több évet bolygójukon. A függőségük miatt ha kikerülnek a sugárzási zónából (bolygójuk 500.000 km-es átmérőjű zónája), akkor az első órákban fáradékonyság, gyengeség, a továbbiakban súlyos leépülés és sejtkárosodás éri a keriliánt. 24 óra után pedig beáll a halál. Épp ezért hordanak magukkal kerilium-polikristályt, ami magába gyűjti a sugárzást.
A Hangok rendelkeznek telepatikus képességekkel, amiket tovább fejlesztettek. Így képesek gondolatátvitelre, telepátiára és gondolatolvasásra is. A sok gyakorlás mellékhatása az akaratos gyógyítás. Képes természetes regenerációs képességét meggyorsítani. Így a könnyebb sérüléseket koncentráció útján akár szempillantás alatt beforrasztja. Súlyosabb sebeknél, csonttörésnél itt is idő kell, de jóval kevesebb. Ilyen módon a szervezetébe bekerült mérgek hatását és erejét is csökkenteni tudja, de ez folyamatos koncentrációt igényel.

A másik két alfaj biológiája

Az edrinek felépítése pár dologban eltér a tragitokétól. Két plusz karral rendelkeznek és nekik csak csontdudorok vannak alkarjukon, nem tüskék. Fejük nagyobb és kerekebb, valamit két pár szemük van, amik jól alkalmazkodtak a barlangi, földalatti léthez, így sötétben is úgy látnak, mint napfénynél. Bőrük bár szürke, de jóval vastagabb és ellenállóbb a sérülésekkel szemben, de a különféle sugárzások ellen is természetes védelmet nyújt. Ugyan rendelkeznek egy termetes szájnyílással és tűfogakkal, de hangképző izmaik elcsökevényesedtek. Telepatikus képességeik ellenben annál erőteljesebb, sőt empatikus képességeik révén érzelmeiket is meg tudják egymással osztani. A tragitok erre nem képesek. Értelmi és logikai képességeik nagyon jók, igen találékonyak és intelligensek. Ellenben nem túlzottan mozgékonyak. Legtöbbjük zseni.
A holdszellemek fizikai test nélküli energialények. Ha mégis megjelennek általában fényes, ködszerű formában lehet őket látni. A köd vélhetőleg különféle gázok keveréke, amik a Kerilium gázholdján található, ahol a holdszellemek élnek. Nagyon erős telepaták és empaták. Tudások a világegyetemről mérhetetlenül nagy. A másik két alfaj szerint örök életűek.

Kerilián időszámítás és naptár

A keriliánok jelenlegi időszámítása a három alfaj Uniójának megalapításától számítandó. A 2022-es földi év tehát az 5237.-ik kerilián év, azaz k.e. 3215-ben alakult meg az Unió.
Bolygójuk, a Kerilium forgási ideje megfelel a földinek, a keringési ideje valamivel gyorsabb. A kerilián év 360 napból áll, szökőévre 9 évente van szükség. Az évet 10 hónapra osztják fel, az egyes hónapok négy hétből állnak, de a hetek nem hét, hanem kilenc naposak. Minden hónapnak és napnak megvan a maga ősi, vallási eredetű neve, amihez ma is bizonyos ünnepségek és viselkedési formák az elvártak, legalábbis az anyabolygón.

A hónapok nevei

1. A Teremtő hava
2. A szerelem hava
3. Az egyesülés hava
4. Az őselemek hava
5. A teremtmények hava
6. A munka hava
7. A kettősség hava
8. Az átmenet hava
9. A belenyugvás hava
10. A Szent Kilencvened hava

A napok nevei

1. A világmindenség Teremtőjének a napja
2. A két nemű teremtmények napja
3. Az Univerzum urával való egység napja
4. A világmindenség és az őselemek napja
5. A teremtmények napja
6. A munka napja
7. Az anyag és a szellem egységének a napja
8. Az átmenet napja
9. A világmindenség akaratába való belenyugvás napja
0. A teljesség napja (szökőnap, a 10. hónap első napját előzi meg szökőévben).

Kerilián köszöntés

Kézmozdulattal: A kéz hüvely-, mutató-, kisujját felfelé (égfelé) mutatják, a gyűrűsujjat a földdel vízszintesen, míg a középső ujjat a tenyér közepére zárják rá.
Vallási köszöntés: - Dicsőség a Teremtőnek! – Dicsőség mindenkor!
Hétköznapi: - Üdv, x.y.!
Katonai: - Éljen a Csárszár(nő)! – Éljenek a Kilencek! – Éljen x.y. tábornok, kapitány!

Technológia

A keriliánok technológiájuk kifejlesztése a három alfaj műve. Egyedül a teleportációs technológiát vették át a kreektől, de kizárólag élettelen, nem robbanásveszélyes tárgyakat hajlandók teleportálni. A holdszellemek tiltották meg a teleportálást, így a mái napig se tudni, hogy mi történik akkor, ha teleportálnak egy keriliánt.
Az edrinek zsenialitásának köszönhetően a keriliánok rendelkeznek gravimetrikus erőművekkel, mely olyan nagy mennyiségű energiát termel, ami bőven kielégíti technológiájuk energia szükségletét, így az űrhajók ugróhajtóművét is. Ezen energiatermelési módot adták át a kreeknek.
A kerilián hadsereg egy igen hatékony szárazföldi részből, és erős flottából áll. A hajókat gravimetrikus hajtóművek hajtják, így azok sokkal gyorsabbak és jobban is gyorsulnak. A keriliánok az ún. Tinash csatacirkáló hajóosztályt fejlesztették ki és használják. Általában hat hajóból álló kis flottákba vannak csoportosítva, alkalmasint ezt három hajós fél flottára, vagy önmagában végzendő hadművelet esetén egy hajóra van osztják szét. A flottákat mindig a rangidős hajó kapitánya irányítja. A csatacirkálók jelentős létszámú vadászgép haderőt hordoznak, valami katonai szállító hajókat. A katonai utánpótlások szállítását is Tinash-ok végzik.
Egy Tinash 1.8 km hosszú 0.8 km széles és 1.2 km magas. Rendelkezik egy központi neutron ágyúval, kisebb graviton/neutron-sugár ágyúkkal, plazmaágyúkkal, valamint gravitációs elhárító-hálóval a vadászgépek ellen. A védelemről az energiapajzson túl egy megerősített, polikristályos páncélzat védi a hajót, ami fokozott védelmet nyújt az energiafegyverekkel szemben. A hajó 90 vadászgépet valamint 45 csapatszállítót hordozz. Rendelkezik szenzor zavargó ernyővel is. A meghajtást négy gravimetrikus motor teszi lehetővé, ami az energiát a központi gravimetrikus reaktorból nyeri.
Vadászgépeik egyszemélyesek, gravimetrikus meghajtásúk révén gyorsak és jól manőverezhetőek. Egy pár graviton/neutron-sugárfegyverrel vannak felszerelve, valamint kisebb rakétákkal. Burkolatuk vékony, polikristállyal borított páncélzat. Meghajtást egy mini gravimetrikus motor biztosítja, ami kisebb energiájú védőmező energiaellátását tudja biztosítani, így növelve a vadászgép védelmét. Nincs ugróhajtóművük.

Katonai rangfokozatok – földi megfelelője - rangjelzés

q’staria tábornoki tanács
q’sta főtábornok >>> vvv <<<
n’tar tábornok >>> vv <<<
g’tar flotta kapitány >>> v <<<
p’rsa űrhajó kapitány >>> <<<
t’for alezredes >>> <<
t’iam őrnagy >>> <
t’itz hadnagy >>>
i’gus őrmester >>
l’gis tizedes >
d’lga katona

Foglalkozások

Bármilyen emberi/kozmikus faj foglalkozás, az ott feltüntetett bónuszokkal. Leggyakoribb a katonai foglalkozás. Politikusi pályára csak 45 év felett lehet lépni. A Hang is foglalkozásnak számít.

Minden katona elsajátítja a karomvívást, vagyis a csonttüskékkel való harcot. Szintúgy kapnak egy hármas fogazatú kést is. Lézer helyet graviton/neutron-sugárpisztolyt, -puskát használnak.

Vadászpilóták megbízatásuk idején bírnak saját vadászgéppel.

Csatacirkálót tábornoki kinevezés alapján csak p’rsa rendfokozattól kezdve lehet birtokolni.

Hangok: telepatikus hajlammal született tragitok, akik a holdszellemek és edrinek hangjai társaik felé. Őket hegyek közötti Hang iskolákban képzik ki meditációs technikákkal telepátiára és tanítónak. Minthogy jóval több Hang van, mint ahányra szükség van, a Hangok töltik be a vallási vezetők szerepét is népük körében, hiszen szellemi képességeikkel sokkal fogékonyabbak társaik megértésére.

Játéktechnikailag

- Csak a kerilián-tragit alfaj JK, a többi mesélői NJK
- Fizikai erejűk mint egy átlagos emberé. A kerilián maximum az önsúlyuk: max 90-100 kg.
- Az emberinél ötször jobb reflexek.
- Állóképességük fejlettebb légző- és keringő rendszerüknek köszönhetően sokkal jobb. Így kitartóbbak a különböző fizikai próbatételek alkalmával.
- Anyagcseréjük gyorsabb.
- Gyors vérkeringésüknek hála sokkal jobban tűrik az alacsonyabb hőmérsékleteket és nehezebben a magas hőmérsékleteket. A 30 C foktól intenzívebb izzadás, rosszul lét, 40 C fok felett pedig kiszáradás, fehérjelebomlás és halál.
- Csontozatuk sokkal sűrűbb, mint az emberé, így jóval nehezebben törnek.
- Immunrendszerük kiterjedtebb az emberénél. Ezért sokkal ellenállóbbak a betegségekkel szemben, azokat sokkal gyorsabban és kevesebb tünettel képesek átvészelni. A téli típusú betegségek ismeretlenek számukra.
- Nyirokmirigyeik olyan anyagokat is kiválasztanak, amik felgyorsítják fizikai sérüléseik gyógyulását. Ez a folyamat nem azonnali, de háromszor gyorsabb, mint az emberi természetes gyógyulás.
- Bolygójuk magja egy jellegzetes sugárzást bocsát ki, ami csak itt található meg. Ehhez szervezetük annyira hozzá szokott, hogy hiányában meghalnak. A Kerilium-polikristályok képesek magukba gyűjteni a sugárzást, és így biztosítani a keriliánok számára azt a sugárzási szintet, ami életben tartja őket.
- A Hangok képesek gondolatátvitelre és gondolatolvasásra, valamint felgyorsítani gyógyulási képességeiket. Így koncentráció útján könnyű sérüléseiket azonnal be tudják forrasztani, míg súlyosabb sérüléseik és csonttöréseik gyógyulási ideje akár két- háromszor gyorsabb, mint rendes társaiké. Ez igaz a betegség leküzdése kapcsán is, valamint mérgek hatását és erejét is csökkenteni tudja, de ez folyamatos koncentrációt igényel, míg a többi esetén elég a napi három órás meditáció. Hangnak már kezdéskor kell megalkotni a karit és 4 kreditért megvenni a telepatikus hajlamot.

Faj: Kerilián Kerilin2
Kerilián-tragit

Készítette: Ziltor/Paul Pachner

_________________
Reneszánsz/AoA/Outsiders: Thorhalla Lokidottir/Thordottir; Dr. Stephanie Miller; Jonathan Miller; Olaf Svenson
Mesélő, Einar Thorson/Skurgeson, Eyjolf Ragnar Miller, Gunnhild Morsus/Smed, Svanhild Ragnardottir, Lionheart
Harcimadár, Kaylyn von Hessen; VH: Freydis Einardottir, Victoria Miller; Ultimate: Stephanie Lyesmith, Jonathan Miller
Egyéb karaktereim - Nefadar, Nefi, Fórumanyu
Faj: Kerilián Q8r3UTy
Thorhalla
Thorhalla
Fórumanyu

Hozzászólások száma : 14971
Hozzászólások régi : 7452
Korábbi szint/kredit : 18.szint - 60 kredit
Aktuális szint/kredit : 33.szint - 135 kredit
Reputation : 59
Join date : 2011. Feb. 19.

Karakteradatok
Főkarakter: Thorhalla
Főkari/multi: Főkarakter
Síkok: Reneszánsz, Ultimate/Újvilág, Age of Apocalypse, Végtelen Háború, Outsiders

https://xmenreneszansz.hungarianforum.net nefadar https://xmenreneszansz.hungarianforum.net/t594-thorhalla-lokidottir https://xmenreneszansz.hungarianforum.net/t29-multik#3460

Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére

 
Engedélyek ebben a fórumban:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.