Valdemar Seymour

Go down

Valdemar Seymour Empty Valdemar Seymour

Témanyitás by Valdemar Seymour on Szomb. 13 Feb. 2016, 17:54

Adatok:

Név: Valdemár Seymour
Egyéb név(i): mosolyka
Faj: vámpír (mágiahasználó)
Nem: férfi
Jellem: Mindenkit a tettei alapján ítél el, és nem a faja, képességei, származása alapján. Ostobaság, tudatlanság, szűklátókörűség-ellenes.
Személyazonosság: nyílt
Születési helye és idő: Kiel, 1801
Kor: 226 év
Család: teremtett vámpír: Noah Fischer
Foglalkozás: cégtulajdonos-társ, művész, online-tanár
Testmagassága: 174cm
Testsúlya: 65kg
Szeme színe: mahagónibarna
Haja színe: vörös
Bőre színe: fehér
Különleges ismertetőjel: szeplős, ami azt jelzi, hogy természetes vörös, ám a hajának élénkvörös, már-már piros tónusa bizonyítottan festés eredménye
Repülési sebesség: vándorsólyom állati alak (zuhanási sebesség: 160-320km/h, normál repülési sebesség: 65-80km/h)
Egészségi állapot/ betegségek: halott

Életrajza:

előtörténet:

1801, Kiel, január, születés
Egy norvég matróz és egy kieli konyhalány nászának eredménye. Az anyja, hogy megejtettségének okán ne küldjék el, azt állítja, hogy megerőszakolták, és bizonyítékul egy finom felöltőből szakított kelmét mutat. Annak drága, aranyhímzéses cérnáját közember meg nem engedheti magának, így viszonylag kényelemben él az egyik előkelő családnál, a szülésbe azonban belehal.
Fiát Edvin névre keresztelik, ám egyik szóba jöhető nemesúrfi sem fogadja el fattyának a bizonyíték dacára élénkvörös haja, szeplős bőre és szerfelett rút külleme miatt, egy néhány hete özvegy, ráadásul a gyermekét pár nappal korábban elvesztő szakácsnő fogadja be és neveli fel. Sose születnek testvérei, mert a nevelőanyját nem veszi el újra senki a fattyú miatt, és az nem is kíván férfit magának.
közjáték:

- Szegény, szegény kicsi árvám - csicsijgatta a terjedelmes asszonyság a pókhasú babát a kandallófényben. Más fényforrás nem lévén a piros lángoktól szinte kigyúlt a vörös haj, a pöttyös orca, a nyálas szájon összegyűlt a fény, mint egy csepp méz és kelleme. A gyermek felnézett, apró ujjai kinyíltak, majd összecsukódtak, mintha ugyan elkaphatott volna velük valamit a kopár szobában. Felbámult a vastag mennyezetgerendákra, újra kinyújtotta az ujjait, az ég felé kapott és elmosolyodott. Egyáltalán nem érezte magát szegénynek, árvának és kicsinek sem, megelégedetten süppedt a tudatlanságba, ahogy a szájába került a tejet adó csecs.

1814, kieli béke ideje
14 esztendősen rossz kiállású, vékony, alacsony, beteges fiú, ennek ellenére rengeteget dolgozik a nevelőanyját segítve a konyhában, bár természetesen nem főz, inkább a fizikai feladatokban segédkezik, külleme miatt nem veszik fel inasnak, étekhordónak, de még lovásznak sem, a nemesi figyelem végérvényesen elfordul róla, kétes származását egyértelműen hazugságnak minősítik.
Műveletlen és tanulatlan, ám éles eszű és jó megfigyelő. Kamasztársai boszorkányfiúnak csúfolják, indulatos természetével gyakran okot is ad ezekre a csúfolódásokra. Érdeklődő, nyitott természet, ám a legtöbb helyről elhajtják, nem mutatkozhat a tisztább, rendezettebb házak környékén, a babonásabb népek sót dobnak utána. Sok szomorúságot okoz a nevelőanyjának, noha az nem őt hibáztatja sorsának szerencsétlen alakulása végett, nincs igazán vigasza a számára.
1814-ben, amikor a kieli békét kötik egy vámpír bukkan fel a diplomáciai udvartartásban. Óhatatlanul keresztezik egymás útjait. A nyugtalan, befelé forduló, az éjszaka nyugalmát élvező, mások után sokat leskelődő Edvin tanúja lesz a vámpír sikeres vadászatának, aki az egyik gazdag kereskedő fiatal lányát ragadja el, és mivel nem tudja bezárni a sebeit, el is pusztítja. Edvin kamaszszerelmének pusztulása és az istentelen szörnyeteg láttán sokkot kap, nem hív segítséget, ellenben a vámpír könnyedén magával csalja. Meg is ölhetné, ám éhségét elfojtva más szemmel nézi a világot, mint a jóllakott emberek általában, könyörületet mutat. Bezárja a fiút, aztán magával viszi egy hajóra.
közjáték:

- Látlak téged, Boszorkányfiú! - a kereskedő lánya csontos "szépség". Az arca lószerű, a homloka magas, a szemei túl nagyok, az álla akaratos, a nyaka túl hosszú. Melle még semmi, alig 14 esztendős. Hosszú haja azonban ragyogó, szőke, akár a napfény, és dús, csuklóvastag fonatba rendezik neki, minden fiú szerelmes belé a város ezen részén, ám az apja talán valami bárónak tartogatja, magasra tör az, aki gazdag.
A vörös fiú még nála is csúnyácskább, elősomfordál a bokor mögül, ahol eddig rejtezett.
- Nem vagyok boszorkány, én...
- De bizony, hogy az vagy - toppant a lány felháborodottan, az előszólított láttán hátrarebbenő, fintorgó lánytársai kuncogni kezdenek. Gyorsan visszanyerik a bátorságukat karizmatikus vezetőjük láttán. - Ezt mindenki tudja. Neked nem is szabad a folyóparton játszani.
- A folyó a királyé, és nem a városiaké - húzta ki magát Edvin. A munkától szélesebb volt a válla, de a teste aránytalanul viselte a szívósságának következményeit, ferdén tartotta magát, borzas, vörös kóca visszataszító rézgomolyagnak tetszett a fején.
- Ha ismerne a király, ő is ezt mondaná. Ha bemutatkozom neki, és elvesz feleségül szólni is fogok neki rólad - az önérzetes lány előrelépkedett, megbökte a fiú vállát bízva abban, hogy hímzett kesztyűjén keresztül nem érheti rontás.
- Hozzá akarsz menni a királyhoz?! - a fiú szemei fennakadtak, a markában összegyűrődött a százszorszépekből font gyűrű, amivel meg akarta kérni a lány kezét. Csalódott a szerelemben.
- Méghogy én? Hiszen ő akar majd engem, amit meglát. Már ha nem legyeskedsz körülöttem, mint most. Tágulj innen! - bökte meg újra.
Edvin éktelen haragra gerjedt és úgy lökte bele a kisasszonykát a folyóba, ahogy a dögöket a dögkútba szokás. A nyilvános vesszőzéstől az sem menthette meg, hogy utána önként kihúzta a gyorsan merülő úrilányt, hogy az beteljesíthesse jövőképeit.

1814-1830, London
A vámpír az iparosodás lázában égő, hatalmasra duzzadó Londonba viszi a fiút, ott rejtőzik el, és építi ki az egzisztenciáját. Könnyű dolga van, hiszen a város hatalmas, napról napra változik az arculata, a brit koronagyarmatok irányító központjaként inkább tűnik egy óriási gépezetnek, egy lüktető fém, acél és füstszívnek, mint emberi élőhelynek. A művelt, sok mindenhez értő vámpír jó befektetéseket csinál, gyárakat vesz, az ipar fejlesztteti, miközben nagyvilági életet él.
Edvin a nevelt fiaként tengeti életét. Az első néhány évben erős függésben van a vámpírtól, ám hamar felfogja annak rejtőzési szükségleteit. A szörnyeteg jól bánik vele, így összebarátkoznak, és mivel nem beszél angolul, amúgy sem lenne hova szöknie, a vámpír tanítja mindenféle világi és nemesi dolgokra, írni, olvasni, a matematika alapjaira, természetesen a fiú anyanyelvén. Egészen elszeparálva tartja, csak a házában rendezett összejöveteleken mutogatja egzotikus házikedvencként, amivel a kétes viktoriánus erkölcsök közepette igencsak népszerű, egy idő után lovastúrákra, teniszezni, golfozni is magával viszi. 1820-ra azonban a kielégítő mennyiségű és minőségű táplálkozásnak és rendszeres testmozgásnak hála Edvin elveszíti egzotikusan csúnya küllemét, megerősödik, a tartása kiegyenesedik, a testarányai helyreállnak, szeplős bőrének kontrasztossága elhalványodik, ettől vörös haja sem lesz már olyan különleges. A vámpír ekkor megtanítja angolul, majd meg is bánja ezt, az ifjú Edvin ahelyett, hogy jó társa, helyettese, ügyintézője és titkára lenne a munkában, valamint nappali ügyintézője, megátalkodottan pártolja a munkásmozgalmakat, fizetésemelést kényszerít ki a saját gyáraikban, és amíg a vámpír nappali pihenését tölti számos egyéb módon is károsítja gusztustalanul sikeres üzleteit a munkások nagy örömére. Megváltoztatni nem tudja a szokásait, 1830-ban hirtelen felindulásból egy vita hevében elkapja a férfit és iszik belőle. Mivel az általa okozott sebek nem gyógyulnak be, Edvin kivérzik, ám a vámpír újrateremti, vámpírt csinál belőle.
közjáték:

- Mit gondol, Lord White elveszíti a pozícióját?
- Egészen biztos vagyok benne. A Temze környéki birtokok felértékelődnek, ezzel arányban veszítik majd el a jelentőségüket a mélyen a szárazföld belsejébe ágyazódott földek. Higgye el nekem, szép hölgyem, ez így lesz.
- Olyan magabiztos! Bizonyára sokat utazott.
- Kétség kívül, és minden utamról magammal hoztam valamit a tudás mellett. Nézze csak Edvint - az éjszakai lovaglás során a fiú előtte ült a nyeregben, a mellette poroszkáló kisasszonyka jól szemügyre tudta venni a sápadt, sovány, csúnya kölyköt. Az éppen nem rá nézett, a kivilágított sétány fényeiben gyönyörködött. Nappal az éjszakában. Az iparosodás legnagyobb eredménye, gyermekkorában ő a hideg és esős kikötővárosban nappal sem látott ennyi fényességet, mint a londoni éjben. Fogalma sem volt arról, hogy miről beszélnek a feje felett, a nyerget kényelmesnek találta, a lovaglásban pedig mindig örömét lelte, mint a legtöbb mozgásban.
- Egészen bámulatos. Honnan hozta?
- Kielből. Állítólag elvarázsolták.
- Elvarázsolták? Ne bolondozzon kérem - a lány úgy kacagott, mint egy patak, amikor a partokat neveti, mert azok nem követhetik végtelen, kalandos útjain.
- Csak azt mondom, amit hallottam, arrafelé igencsak tartja magát a hit az efféle babonaságokban.
- Milyen bolond emberek - sóhajtotta csillogó szemekkel a lady.

1830-1918, az utazók
Az újfajta éhség, a teste feletti uralom elvesztése, a kiterjedt érzékelések egy jó időre egészen megőrjítik Edvint. Mint ifjú vámpír rengeteg új kihívás jelent számára az élet, ráadásul a szemfogai nem a mesteréhez hasonló módon működnek, nem húzódnak vissza a táplálkozások után. Rejtőzködni kényszerül, nem folytathatja korábbi munkáspárti szerepvállalásait, teljesen eltűnt a közélet színpadáról, mint annyian ezekben a zavaros időkben. Ez teremtőjének nagy megelégedésére szolgált, a vállalkozásait visszasüllyesztette a neki tetsző hierarchikus állapotokba, aztán bérbe adta, és mérhetetlen jövedelmének pénzfolyóján kezdték meg vándorlásukat a világban, mert eddigre már a vámpír úgy találta, hogy az álcája hamarosan lelepleződik, és fel fog tűnni az öregedésének hiánya.
Beutazzák Franciaországot és Németalföldet, eljutnak Magyarországra, a Habsburg birodalmat segítik, amikor leverik az 1849-es forradalmat. Itt eltöltenek egy hosszabb időt, főleg Erdélyben és az Alföldön, de körülnéznek Moldovában, Havasalföldön és a szláv régióban is. Több vámpírral megismerkednek, barátságokat kötnek, ellenségeket szereznek. Az árnyékvilágot és az emberit is amennyire lehet kiélvezik, a mestere kedveli az egyszerű életű paránylényeket, ez a szórakozott elnézés türelmet csepegtet irántuk az új képességeitől és lehetőségeitől féktelenné váló fiatal vámpírba. Gátlástalan, erőszakos, bolondul minden izgalomért, amit a világ kínálhat neki, amiben joggal hiszi, hogy ő amolyan csúcsragadozó, noha erősebb vámpírokkal és mutánsokkal is találkoznak némelykor. Kiválóan megtanul magyarul és osztrákul, megérteti magát a szlávok és a szerbek furcsa nyelvén.
1854-ben indulnak tovább, amikor hírét veszik annak, hogy Japán megnyitotta a kikötőit. Először visszatérnek Angliába, ahol az örökösségi kérdéseket rendezve a mester elhajóztatja magukat az egzotikus tájak felé. Olyasféle érzés ez Edvinnek, mint amerika felfedezése lehetett Kolombusznak és társainak, az emberi faj soha nem látott változatosságban tárul elé, újszerűsége, sokfélesége, diverziója lenyűgözi, rabul ejti. A mesterére jellemző joviális lekezelés az emberi faj felé benne őszinte szeretetté, tetszéssé és rajongássá válik. Mind gyakrabban vitáznak ezen, ennek kiteljesedése a második ópiumháborúban jelenik meg, míg mestere a gyarmatosítókat támogatja, addig Edvin az elnyomottak mellé áll, a kínaiak oldalán éli meg a háború vereségét, tragikumás, szörnyűségét. Vidéken rejtőzik el, mestere pedig egy évnyi kitatás után 1861-ben továbbáll Észak-Amerika irányába.
Világi iránymutatás nélkül Edvin elkerüli a nagyvárosokat, kikötőket. Ragadozóként, vándorként él, Kína belső területei felé indul el, kacskaringós utakon járja be Szibériát, Mongóliát, eljut Tibetbe is. Nem siet vissza a civilizációba, emberfeletti erejét arra használja, hogy egyszerű falusi közösségeket megnyerjen magának, tudatlan, felvilágosulatlan embereket védelmez, farkasok, medvék és egymás gonoszságai ellen. Sehol nem marad huzamosabb ideig, nagyon rendszertelenül táplálkozik, így az ereje jelentősen megcsappan, mire újra civilizáltabb közegbe kerül. A másik jellegzetes változás, hogy érdekelni kezdik a mágiák, varázslatok, egy könyvet hagyományoz rá egy haldokló, azonban a tanainak megértésére nincs ideje. Becses kincsét magával cipeli.
1885-ben a new yorki szabadságszobor felavatásán már ott áll, az építkezésen is részt vett, francia személyazonossággal. Amerikában marad, nyelveket tanít esténként, éjszaka pedig prostituálja magát, ezzel megkönnyíti a vadászatot. Elég reménytelenül a teremtőjét keresi, maga sem tudja igazán, hogy egy tapasztalt fiú szemrehányásával, egy gondolkodó felelősségrevonó hevével, vagy egyszerűen csak a társasági, közösségi vágy hajtja újra hozzá. Minthogy nem leli a férfi nyomát, önálló életet kell megalapoznia. 1896-ban részt vesz a klondike-i aranylázban, megcsinálja a szerencséjét, noha nem csak emberfeletti érzékei segítik ebben, hanem kifosztja az egymással versengő, egymást kisemmiző embereket is, ha teheti. Némi bűntudattal gondol vissza erre az időszakra, ám miutána visszatért New Yorkba, és a befektetései elkezdtek megtérülni hála a még mestere mellett tanult üzleti érzékének és óvatosságánnak, z a bűntudat akkor és ott meg is szűnt.
Békés időszak köszöntött be az életébe. Nem vett részt az első világháborús készülődésben, ledoktorált néhány nyelvből, alvilági kapcsolatokat alakított ki, hogy azok segítségével időről időre megváltoztathassa a személyazonosságát, távol tartotta magát mindekitől, mégis az örök város szívében élt. Kiterjedt levelezést folytat a kor íróival, filozófusaival, történészeivel, ilyen módon diplomát is szerez, keleti-, és európai nyelvek professzora lesz. Intézőkön keresztül gondozza a vagyonát, mutánsokkal, más vámpírokkal barátkozik, szélesebb körű műveltségre, ismeretekre tesz szert a világról, mint ahogy arra addig lehetősége volt.
közjáték:

A puszta végtelen, már nem látja az örök éjszaka sötétjében, de a háta mögött érzi a Nagy falat. Rideg távolság, Kína minden nyomorúsága ott rejtőzik mögötte, és valahol eltemetve benne a fiatal vámpír önbecsülése, hite, és mindaz, amit valaha is otthonnak nevezhetett. Ez a háború, ez a szerepvállalás magányosságra kárhoztatta, és száműzte a lelkét. Égetőbben hiányzik neki a hozzá hasonló társasága, mint azt valaha is el tudta volna képzelni, tehetetlen vándorlása a füves semmiben néma kárhozat.
Vagyis, közel sem olyan néma, mint azt a sivár sík vélelmezni engedi. A közeli ritkás liget vízfolyást sejtet, a halk hangok pedig életet, az imbolygó árnyak embereket, akik itt élnek a vad és nomád semmi közepén éppen úgy, mintha még mindig az ókor és a középkor barbárjai volnának és nem a 19. század világpolgárai. Lenyűgöző, hogy miközben Angliában Viktória királynő uralma alatt kiteljesedik a hatalmas gyarmatbirodalom rémálma, addig itt efféle élet is akad. Olyan... tiszta élet.
Mint az árnyék, úgy lopakodik a jurta oldalához, odalapul, és hallgatózik, semmi mást és semmi többet nem tesz. Most és itt nem, amikor a csillagégbolt alatt gyászban és magányosságban megfürödve mások életében, családjában, gyermekeiben és szüleiben, testvéreiben és teljességében gyönyörködik.

1918-1947, béke és háború
Amerika gyors ütemben fejlődik ebben az időben, így ő maga is. Egyesül az amerikai álommal, kiteljesedik a maga rejtett módján. Természetesen elsősorban az inkognitójára ügyel, New Yorkon belül gyakran vándorol, nem tart fenn hosszabb kapcsolatokat, gyakran cserélgeti maga körül az embereket. Ez ugyan magányossá teszi, de szükséges lépés. Érlelődik benne az elhatározás, hogy mivel teremtőjét nem találja, ő maga teremtsen, ám a kárhozott lét kihívásai mindig visszatartják attól, hogy egy-egy figyelemreméltó egyént megajándékozzon a vámpírlét kétes adományával.
A nagy gazdasági világválság sok érdekeltségét felszámolja és összeomlasztja, ám a teljes összeomlás elkerüli, hála az aranytartalékainak és mértéktartásának. Álnéven számos cikket küld el különböző újságoknak arról, hogy az Egyesült Államok elzárkózása helytelen, és hogy az európai konfliktusokat nem volna szabad elharapózni hagyni. Jóhiszeműen és ékesszólóan ellenez minden szélsőséget és rasszizmus, ahogyan korábban a nők egyenjogúságát is támogatta. Érett a hozzáállása és a módszerei is, persze ez nem akadályozza meg a második világháború kitörését, Pearl Harbor után kifordul önmagából. Felszámolja addigi életét, kevés befektetést tart meg és bíz másokra. Amerika kapitány őszinte csodálója, mindent elolvasott, megnézett amit kiadtak róla, ám kevésnek érzi a tevékenységét, ő maga is felszökik egy hajóra. Hivatalos sorkatonaságot ugyan nem vállalhat napkerülő életmódja miatt, ám elborítja a hév és a szenvedély a világ fejlődő rendjének felborogatása végett, képtelen uralkodni a vérszomján. Amerikai katonai csapásvonalakat követ, főleg éjszaka tevékenykedik, természetfeletti képességeit felhasználva kifejezetten olyan alakulatokra, rejtőző egységekre vadászik, amiket katonailag csak túl nagy véráldozat árán lehetne megközelíteni. Nemegyszer oson be csótány alakban rejtett bunkerekbe, csodás visszaváltozásairól persze már senki sem beszélhet.
Őszintén hiszi ebben az időben a felelősség elvét, miszerint a nagy, liberális, demokratikus szerveződésnek, úgy, mint az Amerikai Egyesült Államok nem csak joga, de egyenesen kötelessége is, hogy a szélsőséges, erőszakos kezdeményezéseket akár szélsőséges, erőszakos módon is, de letörje, elnyomja, kiirtsa a Föld felszínéről, mint a fertőt, rontást, kórságot a testből teszi az orvos. Gyógyító tevékenységnek hitte a háborút, de a harcok totális tarolása az atombombák után mély és engesztelhetetlen bánat telepedett a lelkére. A Marshall-segélyt anyagilag támogatta, miután visszatért amerikába, de csak azért, hogy átszervezze a befektetéseit, amennyire lehetett kivonta őket a mozgótőke piacról, értékálló (arany, ásványkincsek) valutába váltott, aztán egy időre elhagyta az ígéret földjét.
közjáték:

"- Mitől zúg az éjszaka? - kérdi a fiú az apját, a kontár a mesterét, a gyermek az anyját, a szeretett a szeretőjét.
- Mi fény csillan ott? - kérdi az asszony a férjét, az ara a vőjét, a jószág a gazdáját.
- Mi küldte a halált ide? - kérdi a hívő az istenét, az áldozat az áldozót, a mártír a keresztjét.
- Miért gyűlöljük egymást ennyire? - kérdi a nemzett a nemzőtől, az ember az emberiségtől, a harc a vereségtől."
részlet 1945, Edvin Machintos: A mindenségháború prózájából

1947-2020, kiábrándulás és visszatérés
Először Dél-Amerika felé utazik, hogy megismerkedjen azzal a földrésszel is, ám a hidegháború és a diktarúrák hamarosan csatamezővá változtatják az egész kontinenst, így sietősen elhagyja azt. Kényelemre, biztonságra, nyugalomra, társaságra vágyakozik, azonban Európát végigutazva sem találja meg a számításait, noha itt tesz szert mágikus nyakláncára, ami visszaadja neki az elveszített nappalt, mélabújából ez is alig zökkent ki. A rohamléptékben fejlődő világ sem képes lenyűgözni, viszolygással fordul el mindentől, amiből fegyvert lehet csinálni, legyen az felfedezés, Holdraszállás vagy akár ideológia. Élete során először tudatosan kerüli a helyeket, ahol a történelem sarokkövei állnak, haszontalan életet él. A teremtőjét sem találja, keresgélés közben modern vámpírrá válik, zárkózott és sznob viselkedése ahol jár érdekes egzotikum, figyelmet vonz hozzá, amit kiélvez.
1963-ban távoli ismerősei eljuttatják neki "A mutánsok eredete" könyvet. Némi tűnődés után visszatér Amerikába ennek hatására, ám eredeti terveitől eltérően nem keresi fel a professzort. Léha életmódját a nyugati parton folytatja, majd 1980-ban újra letelepszik New Yorkban. Két lakást is fenntart, egyet vidéken és egyet a belvárosban. Lecsillapodik, festészetet tanul, ír, és világszemlélő életmódot folytat jó darabig. Aránylag sikeresnek mondható ebben. A számítógépes technológiákkal lépést tart, érdekli az új, információs társadalom.
2000-ben, ha valaki megkérdezte tőle, hogy mit gondol a mutánsok létezéséről, igen őszintén azt felelte, hogy "végre megtudják a gyerekek, hogy miről szólnak a meséik". Az ezt követő években ő is blogolni kezd, előbb írásban, aztán videókon is. Online nyelvtanfolyamokat indít az általa beszélt nyelveken, szépkiejtési gyakorlatokat vesz fel. A videói ingyen megtekinthetőek, ám a reklámbevételek miatt ebből elég jól megél, így nemigen kell az aranytartalékaihoz nyúlnia. Online tevékenységében kiáll a mutánsok mellett, amikor a gyűlölethullám elindul 2015-ben, bár annak megfékezésére tevékenyen semmit nem tesz, noha az Örökség-vírus kibillenti a lelki nyugalmából, a rákövetkező évben megtörténő mutánselfogadás lecsillapítja. Az NWF tevékenységét gőgös felháborodással figyeli, újra támogatni kezdi lélekben az erőszak erőszakkal történő elfojtásának gyakorlatát, aztán amikor Őrszemek jelennek meg a városban leszáll a semlegesség piedesztáljáról és részt vesz az egyenlőtlen küzdelemben, megtámogatva a városiakat. Itt kerül az útjába először Noah Fischer és a kis rajongója, akik révén közvetlen és éles betekintést nyer abba, hogyan is hat a megőrült világ az emberi lények percéletű lelkére, mit hoz ki belőlük, amit nem biztos, hogy meg kellett volna érniük.
Még hónapokkal az eset után is azon rágódik, hogy nem omlik össze az emberiség úgy komplett ezektől a traumáktól. A második világháborúban elveszített szeretete az emberi lények iránt újraéled némiképpen. Keresni kezdi a nem emberi jelenléteket, érdeklődve tapasztalja meg azokat, az új izgalmak és lehetőségek rengetege között azonban aggódva szemléli az idegen harcokat a szeretett bolygóján, és a mutánsok üldöztetését. Ellene van a regisztrációs törvénynek, ám a saját kényelme és biztonsága érdekében ennek a véleményének nem ad túl erőteljes hangot. Saját gyávasága éppen úgy bőszíti, mint amennyire felháborítja a mutánsok jogfosztottsága az egyéni szabadságuk, önrendelkezésük terén. Hadiállapotnak éli meg a 2018-as évet, fontolgatja, hogy elhagyja New York környékét, ám a cunamik idején a belvárosban tartózkodik, a köd és a katasztrófák végül megakadályozzák, hogy elhagyja a várost egy évre. Az elektromosság és internet nélküli földi pokolban minden figyelme az emberi lények felé fordul, annál is inkább, mivel egy igencsak megfogyatkozott, beteges populációból kell fenntartania magát, ennek megfelelően, jó kertészként gondoskodik amennyire lehet az elé kerülő emberekről, hogy azok ne pusztuljanak bele a katasztrófába. Ironikus módon ez az állapot teljesen visszaállítja az életkedvét.
közjáték:

- "Meg fogsz ölni?" - kérdezte a fiú. Nevethetett volna, de nem érzett rá ingert, az Éhség úgy marta, mint egy elégedetlen kullancs, belőle táplálkozott, mert nem etette eleget, mert féken tartotta a tarthatatlant. Nem szólt, hegyes fogai a szájában nem szavakra feszítették az ajkait, hanem harapásra. Tisztázta a szándékait, noha nem tudta egészen, hogyha a kölyök nemet mond, akkor szándékai szerint képes lesz-e visszatartani magát attól, hogy a vérét vegye.
Nem igazán számít, valóban. Neki is ennie kell, és a fiú mérhetetlen érdektelenségével már-már felbőszítette. A közönye, a splíne, szenvedésről tanúskodó szemeinek csillogása felháborították. Ugyan mit tudhat ő az életről, tízannyit sem élt még, hogy azt állíthassa, sejt ezt-azt, az emberiség kollektív traumáját ketrecébe zárt madárként viselte el.
Tévesen ítélte meg, a vérével a gyomrában már sokkal elnézőbb volt iránta, magához fogta elevenségét, élőségét, megőrizni való egészét. Megbocsátotta neki keserű ízét, csodálatosan eleven, friss, harsogó keserűségét, sűrű sósságát, ami maga volt az élet és a gyönyörűség. Meghatotta átütő bánata, ami összekeveredett az ízével, esendősége, ami mégsem szorult gyámolításra, a lelkierő, amivel Noah a sorsának kudarcát elviselte. Vele maradt a sűrű ködben, szörny mivoltát az Ember szolgálatába állította, és ezzel a helyére került ő maga is a megváltozó 21. században.

2020-2024, új világrend
A köd összeomlása után civil segítőként vesz részt a helyreállítási munkálatokban, és amíg a legtöbb nagy szervezet, gazdag mágnás a város újraépítését pénzeli, addig ő maga Noah kedvében járva az oktatás helyreállítását felügyeli, és a civil életben segít. Nyugodt temperamentuma alkalmassá teszi arra, hogy a tömeghisztériában szilárd támogatónak tűnjön, nem tágít a védencének közeléből, őszintén örül, amikor az sikeresen továbblép elvégezve az iskolát, ami ekkor még nem áll készen arra, hogy valódi diplomát is adjon neki. Noah kitartása lesz számára az irányadó, minden embert eszerint helyez mérlegre, akik gyengeségükben kevésbé bírják elviselni a traumákat, azok méltatlanok a figyelmére, a hozzá hasonlókkal viszont kapcsolatot kezdeményez. Megfordul a fejében, hogy átváltoztatja a fiút. Egy ideig nem is titkolja vámpír mivoltát, a katasztrófában jó esélyét látja annak, hogy konszolidálni tudja az embereket, és pozitív ingerválaszt alakítson ki bennük a segítő vámpír láttán, ám a korábbi vámpírbandaháborúk és a későbbi démon-vámpír incidens miatt ez a próbálozása megbukik, ám a kitörő harmadik világháborúban elpusztulnak azok, akik tudtak róla.
Ennek a háborúnak semmi értelmét nem látja. Publikál néhány cikket arról, hogy a társadalmi feszültség helytelen következménye ez, egy rossz tünet, amivel az emberiség az őt érő traumákra reagál, a semleges New Yorkban könnyű pacifistának lenni, ám amikor Noah bevonul eredménytelennek minősíti a saját eddigi tevékenységét, reménytelennek az emberiséget. A lebegő város árnyéka haszontalan folt az égen a szemében, amikor az ottaniaknak talán volna ereje megakadályozni a vérontást, ám mivel nem teszik, a szemében nem jobbak az egymást maró amerikaiaknál és a többi népnél. Az asgardi hadüzenet után ő maga is üzenetet kap a teremtőjétől, aki New York helyreállítása során vette hírét, és a hívását néhány hónap hezitálás után elfogadva elhagyja New York államot 2022 elején.
Vidéken tartózkodik teremtőjének biztosított házában, egyfajta menedékben. Csak hallomásból értesül a fészek és raptorok harcáról és jelenlétéről, az örök birodalom létrejöttéről, a világháború végéről, a Fájdalom-incidensről, ünnepli a SHIELD béketeremtését és az egyesült államok újraegyesítését. Ám az élete korántsem egyszerű, hiába marad ki a háborúból. Msáfél évszázada eltemetett vitáikat ott folytatják a teremtőjével, hogy abbahagyták. A vénséges vén vámpír kineveti elhivatottságát, emberszeretetét, csalódottságát. Filozófiai, támogatói pályafutását semminek tartja, kizárólag azt tudja értékelni benne, hogy ilyen tökéletlenül is ennyi ideig életben maradt. Óva inti a további beavatkozástól az emberi ügyekbe, haszonelvűségre oktatja, emiatt igen sokat vitatkoznak. Amikor a démon elszólítítja a természetfeletti lényeket teremtője arra hajlik, hogy elhagyta a kontinenst, hogy megőrizze a semlegességét, de legalábbis Kanadába költözik, míg Valdemart szerint vissza kellene térniük New Yorkba, hogy megakadályozzák azt, hogy a saját fajtájuk még jobban rontson a megítélésén, ám pusztán parttalan vitában kiéli magát, cselekedni nem cselekszik. Gyávaságában a mestere igazolni látja a véleményét róla, hogy képtelen a saját ügyei mellett is elköteleződni, jobb, ha mellette marad, mert ő legalább megmondja neki, hogy mit csináljon, és hajlott rá, hogy igazat adjon neki.
Az embervírus 2023-mas kitöréséig tart ez az állapot, amikor new yorki barátaitól hírül veszi, hogy korábbi védencét is legyűrte a kór és eltűnt szem elől. Szenvedélyesen összevitatkozik mesterével az emberélet értékéről, és arról, hogy képes-e teremteni ő maga, vagy a következő évszázadokat az elszalasztott lehetőségen keseregve tölti majd, végül elhagyja a vámpír oltalmát és New Yorkba utazik.  Felveszi jelenlegi személyazonosságát, a Valdemar Seymour névvel, és vámpírrá teszi Noaht.
közjáték:

- Hogy tudsz ennyire nyugodtan itt ülni, és... - a vörös elakadt. Mestere éppen olyan ifjúnak és erőteljesnek tetszett, mint 1814-ben, amikor a világnak még volt értelme, és ő maga úgy érezte nagyobb sokk nem érheti annál, minthogy lát valakit egy másik ember vérét inni.
- Miért kellene törődnöm velük? Az emberek maguknak keresték a bajt már évszázadok óta.
- Sose voltak urai a történelmüknek, mindig voltak hozzád és hozzám hasonló alakok, akik befolyásolták őket.
- Aligha az én bűntudatomat terheli az, hogy egyesek befolyásolhatóak, mint az a kis embered Nolan...
- Noah.
- ... akárki is. Fejest ugrott egy értelmetlen háborúba? Hát ennyi esze van. Az életét adta kis híján egy olyan hazáért, ami önmagát is elpusztítja? Ez már a te hibád.
- Az enyém?
- Ha akarod őt, vedd el. Vámpír vagy, nem egy kotlós, hogy azon sopánkodj, mit veszítesz azzal, hogy megtagadta tőled a bizalmát és meg sem kérdezett egy olyan fontos döntést előtt. Ugyan már.
- Nem vagyok olyan, mint te.
- Komoly hiba. Halott vagy, viselkedhetnél úgy, mint aki ura a saját életének.
- Ura vagyok az életemnek.
- És érzelmi rabszolgálja a kis embernek. Azt akarod, hogy fejlődjön? Fejleszd, vagy felejsd el.

2024-2026, teremtett
A vámpírteremtés után közel sem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan számított arra. Noah tartózkodását emberfeletti szívóssággal kezdi ki, mindenben a kedvére tesz, amiben a fiú enged neki, egy percre sem veszi le a szemét róla. Személyes konfliktusa, megoldani való teremtmény-kérdése minden idejét és erejét leköti. Újraindítja a blogját, aztán a tartalékait egy cégbe fordítja, a Seymour Pharma-Packba. Úri cégvezető életet él, vámpír mivoltát titkolja az egyszerű emberek előtt, nem közelít a városban tanyázó egyéb fajtársaihoz, elítéli a mutánsellenes akciókat, a Hydratevékenységet, a kétfrontos háborút, amit a földi hősök a földi és világűrbéli ellenségekkel egyaránt vívnak. Határozott véleménye van arról, hogy a helytelen földi viselkedés okozza a konfliktusokat, de a véleménye nem hangos véleménye, leköti az, hogy teremtettjéből jó vámpírt, jó üzletembert faragjon, és végre elnyerje a megbecsülését is, amire vágyik, bár tudja, hogy még évszázadoknak el kell telnie ahhoz, mire ő maga is képes lesz egyenrangúnak tekinteni a fiatal vámpírt magával, és ki tudja mennyi ideig tarthat, amíg annak emberi megtörtségét, a vámpírléttel járó életmódváltozásból fakadó haragját és csalódottságát leküzdi. Mindezek mellett mérsékelt érdeklődéssel figyeli hát a Hydratevékenységeket és a "hősöket", az AIM újrafelemelkedését abszolút bizalmatlanul fogadja, ám mindezen világi történések mondhatni elhalványulnak a saját kiemelt prioritásai mellett.
közjáték:

- Apai ágon norvég vagyok, tudom, nem nőttem valami szálasra, de nézd azt, hogy a szüleim még a kis jégkorszak idején jöttek a világra, és maguk sem lehetettek túl magas emberek - a mestere bizonyára úgy tartaná, hogy ez felesleges tudás egy frissen teremtett vámpír számára, de nem akar olyan lenni, mint az ő teremtője. Kivárta azt is, amíg egyáltalán hajlandó volt némi érdeklődést mutatni iránta a fiú.
- Az üzletvezetést már Angliában, az iparosodott Londonban tanultam meg még 1850 előtt, de ne aggódj, 1895-ben már New Yorkban szintre hoztam a tudásomat -  a vámpír elmosolyodott. Ritkán tette ezt, látványos szemfogaitól kifejezetten vámpírszerű megjelenésén az is alig enyhített, hogy mindeközben a napfényes ablak előtt ült, nyitott ingenek hasítékában látszott a medál, aminek hála nem égett el ott helyben.
- Meg később is, de jobb, ha tőlem tudod, az üzletnek csak a formája változik idővel, a mozgatórugói ugyanazok maradnak. Aki ezeket érti, az sikeres lesz akárhogy is alakul át körülötte a színpad. Mindig ügyelj a tartalékokra. A fejlesztésnek és bővítésnek csak akkor van értelme, ha az a tartalék feletti mozgótőkéből... - a vámpír szavai elúsztak a délutáni napsütésben, mint a Fury Manhattan felett.

Seymour Pharma-Pack Co. -2kredit:
Rövid név: Seymour Pharma-Pack Co.
Hosszú név: SEYMOUR Primary and Secondary Pharmaceutical Packaging Site Corporation
Cégtulajdonos: Valdemar Seymour
Székhely: 3 Skyline Dr,Hawthorne, NY 10562,Egyesült Államok (A FISCHER Pharmaceuticals Inc. épülete mellett)
A Fischer-Seymour Pharma Group tagja.
Akkreditált szolgáltatások:
- Félkész és Késztermék importja 3. országból (AEO)
- Elsődleges gyógyszercsomagolás (bulk > blister)
- Másodlagos gyógyszercsomagolás (blister > késztermék)
- Infúzió másodlagos csomagolás (INF > késztermék)
- Elsődleges és másodlagos csomagolóanyagok gyártása (PVC, Alufólia, Falt karton, betegtájékoztató, gyűjtő)
- Debliszterezés
- Címkézés
Engedélyek: Gyártói engedély, GMP és GDP igazolás, AEO engedély
Legnagyobb partnerek: FISCHER Pharmaceuticals, S.H.I.E.L.D., AIMville Corporation

apróságok:

- Cégvezető, de csak a legfontosabb döntések meghozatalában vesz részt, minden mást szakemberekre bíz, így nincs nyolc órás munkaidő kitöltése, van ideje videókat készíteni. Főleg nyelvgyakorlatokat csinál, de néha online történelemleckéket is felvesz, esetleg a követői által felvetett kérdéseket taglalja.
- Kifejezetten örült, amikor a kötött holmik kimentek a divatból, azok csomózottsága olyan viszketés volt a lelkében, ami távol tartotta az emberektől. Miért kellett visszahoznia a hipsztereknek? MIÉRT?!
- Néha álcaszemüveget visel, mert karakteresen megváltoztatja az arcát, mint Supermanét.
- Mostanában vörös haját hosszan hordja.
- Szinte sose mosolyog, mert a szemfogait akkor teljesen képtelen elrejteni, ezért ragasztották rá az alkalmazottai és online közössége is a "mosolykához" hasonlóak szellemes beceneveit, amik őszintén szólva felháborítják tiszteletlenségükkel.
- Tűrhetően fest, bár az utóbbi években erősen elhanyagolta a képzettségét, rengeteg témát halmozott fel magában, levegő város-skiccei kövér mappában halmozódnak a varázskönyve alatt az "amint lesz időm erre az önsajnálat és világmegváltás mellett" kategóriában.
- Igen művelt, sokat olvasott, tájékozott. Ismerte a 20. század legtöbb gondolkodóját, ha nem is személyesen, de művein keresztül, vagy levelezett velük. Szerteágazó kapcsolatai vannak szerte a világban, sokan ismerik úgy, ahogy leszármazottai azoknak, akiket a vámpír beavatott a kilétébe, bár a jelenlegi személyazonosságával és tartózkodási helyével nincsenek tisztában.
- Amatőr író, és bár tudja magáról, hogy a stílusa gyenge és hatásvadász, annyi önkritikája nincs, hogy időről időre a kapcsolatait kihasználva, vagy pusztán az újságok "olvasói sarok" lapjain ne jelentessen meg valamit.
- Hosszú élete során annyiféle szerepbe és jellembe kényszerült már, hogy nehéz volna saját magának is egységesen meghatároznia azt, hogy ő milyen.
- Sose volt Afrikában, Indiában, Ausztráliában és az Antarktiszon.

Képességei:
Faji alapképességek:
- A napfény-érzékenység. A vámpírt a napfény leghalványabb sugara is égeti. Pár pillanat alatt nyílt napfényen egészen elég.
- A vámpír nem élő így csak vér ivására van szüksége, se ételt, se italt nem kell magához vennie, de legalább heti egy kupányi vérre (1,2-1,4 liter) szüksége van mindenképpen.
- A vámpír számára a vér a legízletesebb ital, minden vámpír saját szájíze szerint érzi édesnek vagy sósnak, de tudatukban mindig tökéletes az íze.
- A vámpírok uralkodnak elhunyt testük felett. Maguk döntenek, hogy legyen-e pulzusuk, testhőmérsékletük vagy más hasonló fizikai tünetük.
- A vámpírok két felső szemfoga nagyobb és élesebb, mint az emberé.
- Képesek a regenerációra is, de minimálisan. Zúzódások apróbb sebek perceken belül eltűnnek, akár harc közben is, de a tűz, a napfény és a mágikus tárgyak okozta sebek csak pihenéssel és koncentrálással gyógyíthatóak.
- A vámpír úgy tanulhat varázsolni, mint más fajok.
Emberfeletti erő:
Testük az emberénél sokkal erősebb, izomzatilag nem különböznek az embertől mégis képesek hatalmas erő kifejtésére. Fizikailag nem számít, hogy egy vámpír mennyire izmos, a testi erőt a vámpír esszenciája és vére fűti, hogy elérje célját. Egy átlagos vámpír könnyedén képes 250-300 kg sújt megemelni.
Természetellenes kitartás:
A vámpírok holt lények, ez azt jelenti, hogy egy átlagos embernél nagyobb fizikai kitartással rendelkeznek. Képesek órákon át futni ha kell, mivel testük nem termel tejsavat, ahogy az embereké. Viszont egy idő után előtérbe kerül a tejsav kérdése, amit testük vérrel pótol. Ha egy vámpír intenzíven igénybe veszi testét vértartalékai gyorsabban kiürülnek, de még így is jóval ember feletti kitartásról beszélhetünk. Mivel akár ötször tovább képes fenntartani a mozgási sebességét a fáradás legkisebb jele nélkül.
Éles érzékek:
A vámpírok már leginkább vadállatok, mintsem emberek. Érzékei sokkal kifinomultabbak, az emberi érzékelés határát átlépve hallása vetélkedhet egy denevérével, szaglása akár a vadászkutyáké és látása olyan éles akár a sasé. Emellett lévén, hogy a vámpír az örök sötétség fogja nem meglepő, hogy képessé vált a sötétségben való szinte tökéletes látásra. Ennek nagy használ is veszi, hisz a fény számára örök tabu.

Mágiahasználat:

Alap képesség:

Minden mágikus erővel rendelkező karakter érzékeli a mágikus aurákat. Legyen az varázstárgy, mágus vagy természetfeletti/isteni karakter. Ezt el lehet rejteni mágiával és ahhoz külön varázslatot kell megtanulni, hogy a mágikusan leplezett aurákat érzékelje a karakter.
Részmágia:

Telekinézis: A gondolatokkal tárgymozgatás klasszikus képessége, ám ezen a szinten Valdemar a kezét használja fókusznak arra, hogy dolgokat magához, magától el, vagy más irányban mozgasson. A hatótávolsága a rendszertelen gyakorlása miatt viszonylag kicsi, nagyobb szobányi, egy raktér távolságain belül már nem érvényesül. 20-25 méter sugarú gömbben tud mozgatni, maximum 100kg súlyt. Minél kevesebb és könnyebb dolgot, annál könnyebben.

Előnyök (Avagy misztikus képességek, vámpírhatalmak)
Szentségtelen test - 1. szint /-2 kredit/:
A vámpírok leginkább legendába illő képessége, miszerint nem lehet őket egykönnyen megölni. A vámpírok alapjában véve is szívós és kitartó lények, viszont testük korlátok közé van szorítva. Viszont ahogy a vér a szervezetükben öregszik úgy mélyül el ez a képesség is a vérszívóban. De még ez a képesség sem mentesíti a vámpírt az egyik legnagyobb átkától, miszerint a nap felperzseli, elégeti, és végül elpusztítja testüket. E képesség minden szintje plusz 5 percet ad pajzsként a nap gyilkos sugarai ellen. (FONTOS! Ez a képesség nem csökkenti a mágikus támadások sebzését!)
Első szint: 2 kredit – kések, tőrök már nem sebzik testük
Állattá alakulás - 2. szint /-1+2 kredit/:
A vámpírokban ott van mélyen belül a vad, mely néha kitör, ha szomjúságuk eléri a kritikus szintet, ekkor bestiákként morognak és földöntúli üvöltéssel kapnak vér után. Egyes vámpírokon ebben az öntudatlan állapotban önkéntelenül állatias jegyek jelennek meg. Ha képesek ezt a belső vadat megszelídíteni és irányítani, képesekké válnak formába önteni is.
Első szint: 1 kredit – Csak és kizárólag denevér formát képes felvenni
Második szint: 2 kredit – Kisebb állatok alakját képes felvenni (pl.: macska, jól megtermett patkány)
Kedvelt alakok: macska, közepes madarak, főleg baglyok és varjak, denevér
Sokaság /-4 kredit/:
Az állattá alakulás képesség második szintjének ismeretével rendelkező vámpírok képesek a testüket nagyobb változásra kényszeríteni. A mélyen belül szunnyadó bestia parancsára a vámpír teste képessé válik, hogy egy seregnyi kisebb állattá alakuljon. (Az állatok mennyisége szint*15 darab.) Például egy sereg denevérré, vagy egy patkányhaddá. Igazán hasznos képesség menekülésre vagy megfélemlítésre. Fontos, hogy ez a képesség szigorúan csak kis állatok esetében működik, tehát denevér, vagy kisebb méretű patkányok. NEM lehetséges nagyobb állatok csapatává változni, mint a macska, vagy a jól megtermett patkány.
Kedvelt alakok: denevérraj, verébraj, csótánycsokor, bolhák, skorpiók, galambok

Hátrányok (Avagy faji gyengeségek)
Vámpírszag /+2 kredit/:
A vámpír személyazonosságáról azonnal lehull a lepel minden természetfeletti, vagy mágikus lény előtt. Ők egyszerűen megérzik azt, hogy mivel van dolguk. Ezt a „szagot” nem képes elrejteni, bárhogy is próbálkozik, sikertelen lesz. (Akikre ez vonatkozik: asgardiak, angyalok, démonok, mágikus erővel rendelkező karakterek, illetve a többi vámpír.)
Állandó szemfog /+2 kredit/:
Szemfogaid nem húzódnak vissza teljesen, ezért lehetetlen teljesen eltitkolnod kiléted. Egyes halandók ugyan azt hihetik, csupán fogkoronát viselsz, mégis állandó veszélyben vagy és veszélyt jelentesz a környezetedben élő vámpírokra is. Nehezen tudod eltitkolni azt, hogy mi is vagy.
Csomómánia /+3 kredit/:
A vámpír mániákusan ki akar bogozni minden csomót, nem képes semmi mással foglalkozni egészen addig, amíg meg nem oldotta ezt a „problémát".
Vallási üldözés /+4 kredit/:
A vámpírokat szinte a kezdetek óta üldözik a vallások, szó szerint és átvitt értelemben is. Sok vámpírvadász került ki a papok soraiból. A vámpírok legnagyobb ellenségei ezért az igazhívők és az ő eszközeik. Így a például a kereszt, a szentelt víz és a az efféle vallási szimbólumok ártanak nekik. De a kereszt csak az igazhívők kezében fegyver, és a szentelt víz is csak akkor használ, ha igaz hitű pap szentelte meg. A hit itt az igazi fegyver a szimbólum pedig csak eszköz. Így például egy vámpír akár élhet is temetőben, vagy templomban, hacsak a püspök meg nem szentelte a területet, vagy egy pap ki nem üldözi onnan az éjszaka teremtményét.

Szakértelmei:
tudás és tapasztalás:

Üzletpolitikai ismeretek.
Józan ész.
Festészet.
Általános műveltség, de egyik tudományban sem mélyült el.
Haladó számítógépes felhasználó, ért a videózáshoz, hangfelvételhez, videóvágáshoz, szerkesztéshez.
Sokat utazott, világlátott.
Nyelvismeret: anyanyelvi szinten beszél norvégul, németül, angolul, mandarin kínaiul, oroszul, franciául, haladó szinten beszéli a magyart, a románt, az osztrákot, a japánt, a mongolt, megérti és megérteti magát olaszul, hollandul, eszperantó nyelveken, a belső ázsiai nyelveken, portugálul. Tud latinul is.
Megtanult különféle járműveket vezetni, hivatalos jogosítványa azonban csak egyszerűbb gépjárműre van ezen a személyazonosságán.
Mágiát tanul.

Privát előtörténet véleményezést kérsz: Nem

Megjegyzések: Napfényjáró amulatt /-4kredit/


A hozzászólást Setebos összesen 2 alkalommal szerkesztette, legutóbb Vas. 14 Feb. 2016, 19:09-kor.

_________________
Valdemar Seymour Valb1
Valdemar//Felix//Seryl

"indignatio principis mors est"
Valdemar Seymour
Valdemar Seymour
3. szint - 8 kredit

Hozzászólások száma : 239
Hozzászólások régi : 0
Reputation : 0
Join date : 2016. Feb. 12.

Karakteradatok
Főkarakter: Valdemar Seymour
Főkari/multi: Főkarakter
Síkok:

Vissza az elejére Go down

Valdemar Seymour Empty Re: Valdemar Seymour

Témanyitás by Thorhalla on Vas. 14 Feb. 2016, 18:16

Elfogadva.
Mágiához annyit, hogy 20-25 méter sugarú gömbben tudsz mozgatni, maximum 100kg súlyt. Minél kevesebb és könnyebb dolgot, annál könnyebben értelemszerűen.
Te is 14.000$ kezdőtőkét kapsz, egy adatlapot írj és mehetsz is játszani.

_________________
Reneszánsz/AoA/Outsiders: Thorhalla Lokidottir/Thordottir; Dr. Stephanie Miller; Jonathan Miller; Olaf Svenson
Mesélő, Einar Thorson/Skurgeson, Eyjolf Ragnar Miller, Gunnhild Morsus/Smed, Svanhild Ragnardottir, Lionheart
Harcimadár, Kaylyn von Hessen; VH: Freydis Einardottir, Victoria Miller; Ultimate: Stephanie Lyesmith, Jonathan Miller
Egyéb karaktereim - Nefadar, Nefi, Fórumanyu
Valdemar Seymour Q8r3UTy
Thorhalla
Thorhalla
Fórumanyu

Hozzászólások száma : 14868
Hozzászólások régi : 7452
Korábbi szint/kredit : 18.szint - 60 kredit
Aktuális szint/kredit : 33.szint - 135 kredit
Reputation : 42
Join date : 2011. Feb. 19.

Karakteradatok
Főkarakter: Thorhalla
Főkari/multi: Főkarakter
Síkok: Reneszánsz, Ultimate/Újvilág, Age of Apocalypse, Végtelen Háború, Outsiders

https://xmenreneszansz.hungarianforum.net nefadar https://xmenreneszansz.hungarianforum.net/t594-thorhalla-lokidottir https://xmenreneszansz.hungarianforum.net/t29-multik#3460

Vissza az elejére Go down

Valdemar Seymour Empty Re: Valdemar Seymour

Témanyitás by Valdemar Seymour on Vas. 14 Feb. 2016, 19:04

Adatlap:

Név: Valdemar Seymour
Lakás/Létesítmény:  New York város agglomerációs körzete (Hawthorne), a Fischer vállalat épületében
NJK: -
Foglalkozás: Üzletember
Munkahely: Cégtulajdonos és Managing Director a  Seymour Pharma-Pack Co.-nál
Pénz: 14.000 (Felhasznált: 13.750$, maradt: 250$)
Bevétel/hét: +4000$
Eszközök:
Ruházat:

2db Márkás öltöny 1800$

Jármű:

Középkategóriás autó 10000$
használtan vett 2007 Audi A4 2.0T Quattro
Valdemar Seymour 2007_audi_a4_philadelphia_6630055415840813390

Elektronika:

fényképezőgépek, kamerák 250$
laptop 1000$
újonnan piacra dobott mobiltelefon 700$

Felszerelés/fegyverek: (részletes felszerelés- és fegyverlista)

Vállalat:  Seymour Pharma-Pack Co.
Szövetség: -
Törzshely, ahol megtalálható:  otthon a Fischer vállalat épületén belül, online csatornákon szinte mindig
Ismertebb szövetséges: Noah Fischer
Ismertebb ellenség: ^.^

Felhasznált kreditek: 15
Fennmaradó kreditek: 0


A hozzászólást Valdemar Seymour összesen 1 alkalommal szerkesztette, legutóbb Vas. 17 Ápr. 2016, 01:07-kor.

_________________
Valdemar Seymour Valb1
Valdemar//Felix//Seryl

"indignatio principis mors est"
Valdemar Seymour
Valdemar Seymour
3. szint - 8 kredit

Hozzászólások száma : 239
Hozzászólások régi : 0
Reputation : 0
Join date : 2016. Feb. 12.

Karakteradatok
Főkarakter: Valdemar Seymour
Főkari/multi: Főkarakter
Síkok:

Vissza az elejére Go down

Valdemar Seymour Empty Re: Valdemar Seymour

Témanyitás by Valdemar Seymour on Vas. 06 Márc. 2016, 13:56

Adatok
----------------------------------------------------------------
előtörténet//mosolyka
adatlap//adatlap

Játékok
----------------------------------------------------------------
2027 február

001//befejezett//feddés és jutalom//Noah Fischer//Hawthorne, New York
002//befejezett//vér és homok//Noah Fischer//Maldív-szigetek, Indiai óceán

2027 március

003a//befejezett//Avalon: Szenvedés hegye előjáték//Noah és mások//Aromata et commeatus, New York

folyamatban//Avalon: Szenvedés hegye kaland//Noah és mások//Szenvedés hegye, Avalon


A hozzászólást Valdemar Seymour összesen 4 alkalommal szerkesztette, legutóbb Vas. 17 Ápr. 2016, 01:20-kor.

_________________
Valdemar Seymour Valb1
Valdemar//Felix//Seryl

"indignatio principis mors est"
Valdemar Seymour
Valdemar Seymour
3. szint - 8 kredit

Hozzászólások száma : 239
Hozzászólások régi : 0
Reputation : 0
Join date : 2016. Feb. 12.

Karakteradatok
Főkarakter: Valdemar Seymour
Főkari/multi: Főkarakter
Síkok:

Vissza az elejére Go down

Valdemar Seymour Empty Re: Valdemar Seymour

Témanyitás by Valdemar Seymour on Vas. 17 Ápr. 2016, 01:03

I. adatlap frissítés

Név: Valdemar Seymour
Lakás/Létesítmény:  New York város agglomerációs körzete (Hawthorne), a Fischer vállalat épületében
NJK: -
Foglalkozás: Üzletember
Munkahely: Cégtulajdonos és Managing Director a  Seymour Pharma-Pack Co.-nál
Pénz: kezdőtőke 250$ + 9*4000 (február 14. - április 18.) = 36.250$
Bevétel/hét: +4000$
Eszközök:
Ruházat:

2db Márkás öltöny 1800$

Jármű:

Középkategóriás autó 10000$
használtan vett 2007 Audi A4 2.0T Quattro
Valdemar Seymour 2007_audi_a4_philadelphia_6630055415840813390

Elektronika:

fényképezőgépek, kamerák 250$
laptop 1000$
újonnan piacra dobott mobiltelefon 700$

Felszerelés/fegyverek: (részletes felszerelés- és fegyverlista)

Vállalat:  Seymour Pharma-Pack Co.
Szövetség: -
Törzshely, ahol megtalálható:  otthon a Fischer vállalat épületén belül, online csatornákon szinte mindig
Ismertebb szövetséges: Noah Fischer
Ismertebb ellenség: ^.^

Előnyök (Avagy misztikus képességek, vámpírhatalmak)
Szentségtelen test - 1. szint /-2 kredit/:
A vámpírok leginkább legendába illő képessége, miszerint nem lehet őket egykönnyen megölni. A vámpírok alapjában véve is szívós és kitartó lények, viszont testük korlátok közé van szorítva. Viszont ahogy a vér a szervezetükben öregszik úgy mélyül el ez a képesség is a vérszívóban. De még ez a képesség sem mentesíti a vámpírt az egyik legnagyobb átkától, miszerint a nap felperzseli, elégeti, és végül elpusztítja testüket. E képesség minden szintje plusz 5 percet ad pajzsként a nap gyilkos sugarai ellen. (FONTOS! Ez a képesség nem csökkenti a mágikus támadások sebzését!)
Első szint: 2 kredit – kések, tőrök már nem sebzik testük
"Állattá alakulás - 3. szint /-1+2+4 kredit/"A vámpírokban ott van mélyen belül a vad, mely néha kitör, ha szomjúságuk eléri a kritikus szintet, ekkor bestiákként morognak és földöntúli üvöltéssel kapnak vér után. Egyes vámpírokon ebben az öntudatlan állapotban önkéntelenül állatias jegyek jelennek meg. Ha képesek ezt a belső vadat megszelídíteni és irányítani, képesekké válnak formába önteni is.
Első szint: 1 kredit – Csak és kizárólag denevér formát képes felvenni
Második szint: 2 kredit – Kisebb állatok alakját képes felvenni (pl.: macska, jól megtermett patkány)
Kedvelt alakok: macska, közepes madarak, főleg baglyok és varjak, denevér
Harmadik szint: 4 kredit  – Közepes állatok alakja (pl.: farkas, nagyobb kutya)
Kedvelt alakok: hiúz, juhászkutyák, hegyikutyák (kintamani dog), hópárduc, pallas macska, saskeselyű

Sokaság /-4 kredit/:
Az állattá alakulás képesség második szintjének ismeretével rendelkező vámpírok képesek a testüket nagyobb változásra kényszeríteni. A mélyen belül szunnyadó bestia parancsára a vámpír teste képessé válik, hogy egy seregnyi kisebb állattá alakuljon. (Az állatok mennyisége szint*15 darab.) Például egy sereg denevérré, vagy egy patkányhaddá. Igazán hasznos képesség menekülésre vagy megfélemlítésre. Fontos, hogy ez a képesség szigorúan csak kis állatok esetében működik, tehát denevér, vagy kisebb méretű patkányok. NEM lehetséges nagyobb állatok csapatává változni, mint a macska, vagy a jól megtermett patkány.
Kedvelt alakok: denevérraj, verébraj, csótánycsokor, bolhák, skorpiók, galambok

Hátrányok (Avagy faji gyengeségek)
Vámpírszag /+2 kredit/:
A vámpír személyazonosságáról azonnal lehull a lepel minden természetfeletti, vagy mágikus lény előtt. Ők egyszerűen megérzik azt, hogy mivel van dolguk. Ezt a „szagot” nem képes elrejteni, bárhogy is próbálkozik, sikertelen lesz. (Akikre ez vonatkozik: asgardiak, angyalok, démonok, mágikus erővel rendelkező karakterek, illetve a többi vámpír.)
Állandó szemfog /+2 kredit/:
Szemfogaid nem húzódnak vissza teljesen, ezért lehetetlen teljesen eltitkolnod kiléted. Egyes halandók ugyan azt hihetik, csupán fogkoronát viselsz, mégis állandó veszélyben vagy és veszélyt jelentesz a környezetedben élő vámpírokra is. Nehezen tudod eltitkolni azt, hogy mi is vagy.
Csomómánia /+3 kredit/:
A vámpír mániákusan ki akar bogozni minden csomót, nem képes semmi mással foglalkozni egészen addig, amíg meg nem oldotta ezt a „problémát".
Vallási üldözés /+4 kredit/:
A vámpírokat szinte a kezdetek óta üldözik a vallások, szó szerint és átvitt értelemben is. Sok vámpírvadász került ki a papok soraiból. A vámpírok legnagyobb ellenségei ezért az igazhívők és az ő eszközeik. Így a például a kereszt, a szentelt víz és a az efféle vallási szimbólumok ártanak nekik. De a kereszt csak az igazhívők kezében fegyver, és a szentelt víz is csak akkor használ, ha igaz hitű pap szentelte meg. A hit itt az igazi fegyver a szimbólum pedig csak eszköz. Így például egy vámpír akár élhet is temetőben, vagy templomban, hacsak a püspök meg nem szentelte a területet, vagy egy pap ki nem üldözi onnan az éjszaka teremtményét.

Felhasznált kreditek: 19
Fennmaradó kreditek: 0

_________________
Valdemar Seymour Valb1
Valdemar//Felix//Seryl

"indignatio principis mors est"
Valdemar Seymour
Valdemar Seymour
3. szint - 8 kredit

Hozzászólások száma : 239
Hozzászólások régi : 0
Reputation : 0
Join date : 2016. Feb. 12.

Karakteradatok
Főkarakter: Valdemar Seymour
Főkari/multi: Főkarakter
Síkok:

Vissza az elejére Go down

Valdemar Seymour Empty Re: Valdemar Seymour

Témanyitás by Ajánlott tartalom


Ajánlott tartalom


Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére

 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.